RSS

Category Archives: เหรียญที่ระลึก เครื่องราช เหรียญกษาปณ์

เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยสภากาชาดไทย ปี๒๕๔๖

19980-319980-4

สภากาชาดไทยจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี " เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 สภากาชาดไทยได้จัดสร้างพระและ เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อทวด ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 และสภากาชาดไทยได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวดนี้ ได้จัดสร้างขึ้น จำนวน 15 รายการด้วยกันคือ

 1. พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อสำริดนอก เป็นพระพุทธรูปศิลปสมัยบายน ซึ่งเป็นพระประจำ พระองค์ของพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งได้ถอดพิมพ์รูปแบบเพื่อจัดทำ ดังนั้นพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ จะเหมือนองค์จริงทุกประการ พระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ถือเป็นพระนำฤกษ์ นอกจากนี้ยังเป็นพระประจำวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยจะจัดสร้าง 548 องค์ มีกล่องบรรจุ ให้สั่งจองในราคาองค์ละ 5,999 บาท
 2. หลวงพ่อทวดบูชารูปเหมือนเนื้อนวโลหะ ขนาด 7” จององค์ละ 14,999 บาท
 3. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำ 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 48,999 บาท
 4. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำหนัก 14.93 กรัม จององค์ละ 14,899 บาท
 5. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำหนัก 2.02 กรัม จององค์ละ 1,899 บาท
 6. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะ 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 1,999 บาท
 7. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะกลาง จององค์ละ 499 บาท
 8. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะจิ๋ว จององค์ละ 299 บาท
 9. เหรียญหลวงพ่อทวดชุดทองคำ 1 ชุด มี 4 เหรียญ จองชุดละ 48,999 บาท
 10. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวทองคำ 12 กรัม จององค์ละ 11,899 บาท
 11. เหรียญเดี่ยวทองคำ 7 กรัม จองเหรียญละ 7,899 บาท
 12. เหรียญหลวงพ่อทวดชุดเงิน 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 2,899 บาท
 13. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวเงิน ขนาด 2.8 ซม.จองเหรียญละ 699 บาท
 14. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวเงิน ขนาด 2 ซม.จองเหรียญละ 499 บาท
 15. เหรียญหลวงพ่อทวดบรอนซ์ ขนาด 2.8 ซม.จองเหรียญละ 199 บาท
 16. 496629-3

นอกจากนี้ยังได้สร้างเหรียญบรอนซ์พ่นทราย เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทั้งหมดจำนวน 20,000 องค์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย สำหรับพระและเหรียญหลวงพ่อทวดที่จัดสร้างมานี้ทุกประเภท ได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย ย่อ “สธ” ประดับบนเหรียญและฐานพระทุกรายการ พร้อมทั้งมีกล่องซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ สวยงาม เหมาะแก่การมอบให้เป็นสิ่งสักการะมงคลในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย การจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” นี้ จะสร้างในจำนวนจำกัด และสวยงามเป็นพิเศษ ปิดรับการสั่งจองวันที่ 15 ธันวาคม 2546 และคาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณต้นปี 2547 นี้ รายได้จากการสั่งจองจะทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจากเวป ผมเก็บมา ๑ องค์ เป็น เนื้อเงิน(เดี่ยว) ๒.๘ ซม. พร้อมกรอบทองประดับเพชรรัสเซีย ลักษณะเป็นเข็มกลัด กล่องเดิมสีฟ้า และกล่องนอกครบ สภาพใหม่ ตัวเหรียญยังอยู่ในซีลพลาสติก

 

Tags: , , , , ,

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รหัสเหรียญ : 46032
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก


กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลอง พระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับโดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 21 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 50 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 ธันวาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 36  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง
ราคาหน้าเหรียญ : 50 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิกเกิล 25
2546 200,000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธรรมนูญ แก้วสว่าง ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายปัญญา คำเคน

 

Tags: , , ,

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4

 

รหัสเหรียญ : 24006
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก


Coin-792-front-7018 Coin-792-back-7018
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "พระปรมินมหาภูมิพล" ริมขอบล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" เบื้องซ้ายเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งประกอบด้วยพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ประดิษฐานเหนือที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ ภายใต้พระราชอาสน์ ภายต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ระหว่างพระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ป็นตราพระแสงจักรและพระแสงตรี อันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรี ภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ ๔" ริมขอบล่างมีข้อความว่า "๙ มิถุนายน ๒๕๒๔" ใต้พระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตรมีข้อความบอกราคา
ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 15 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 32  มิลลิเมตร


ชนิด : นิกเกิล
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิเกิล 100
ไม่มีข้อมูล


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธาดา พิสุทธิพงษ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายชาญชัย ชะอุ่มศรี กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(จากเวปกรมธนารักษ์)

 

Tags: , , , , ,

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8รหัสเหรียญ : 18002
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก


Coin-710-front-3273 Coin-710-back-3273
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๘" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างด้านขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมันว่า " 1 BAHT " มีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 6 ห่วง หมายถึง 6 ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทย ซ้อนกันแปดกลีบ ริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน "VIII SEAP GAMES" ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า " BANGKOK 1975"
ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 7 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
ทองแดง 75
2518 3000000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
   
 

Tags: , , , , ,

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การ F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES

Coin-748-front-9778Coin-748-back-9778

รหัสเหรียญ : 23004

ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุด ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" เป็นวงกรอบโค้งสองวง วงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาในวงขอบขวาเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้าด้วย กี่กระตุก ระหว่างกรอบบน มีข้อความเป็นอักษรโรมัน "CERES" ระหว่างขอบล่างมีข้อความว่า "FAO" ริมซ้ายมีข้อความว่า " 12 th AUGUST 1980 THAILAND" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • น้ำหนัก : 12 กรัม
 • ราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท
 • วันที่ประกาศใช้ : 17 มิถุนายน 2523
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 30  มิลลิเมตร
 • ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง
 • ราคาหน้าเหรียญ : 5 บาท
 • ประเภท : ธรรมดา
 • ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ส่วนผสม :  

เคลือบ
ทองแดง

75
ไส้
ทองแดง

99.5
จำนวนการผลิต : ไม่มีข้อมูล
 • ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางสาวพุทธชาติ เอี่ยมหร่าย กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายธาดา พิสุทธิพงษ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(ภาพ และข้อมูลทั้งหมดจากเวป กรมธนารักษ์)

 

Tags: , , , , ,

ธนบัตร หนึ่งบาท

005006

ธนบัตร แบบ ๙ ชนิดราคา ๑ บาท แบบที่ ๕ ประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ รูปพรรณเหมือนรุ่นที่ ๔ แต่เปลี่ยนลายน้ำเป็น พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หมวด และหมายเลขธนบัตร เริ่มตั้งแต่ ผ ๔๗๖ ถึง ผ ๕๐๐ , ฝ ๑ ถึง ฝ ๕๐๐ และ ท ๑ ถึง ท ๔๗๒

(ข้อมูลจากหนังสือ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย ธปท.)

ได้จากกระเป๋าเงิน ของคุณพ่อตา ท่านเสียชีวิตไปแล้ว เป็นธนบัตรอายุมากกว่า ๕๔ ปี สภาพยังใช้แล้ว แต่ก็ยังดีมาก น่าจะอยู่ไปได้อีกนานครับ

 

 

Tags: , ,

Protected: การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 

Tags: , , ,

การจัดประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยในปัจุบัน แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ตามลำดับเกียรติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์
 4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำหรับชั้นเหรียญในเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล ได้กล่าวรวมไว้กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนั้นๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ. มีชั้นสายสะพายชั้นเดียว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน มี 8 ชนิด คือ

๒.๑ เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก. มีชั้นสายสะพายชั้นเดียว

๒.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร. มีชั้นสายสะพายชั้นเดียว

๒.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า (บุรุษ)มี ๓ ชั้น ๗ ชนิด ดังนี้

 1. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
 2. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
 3. ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.ตติตานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.

ฝ่ายใน (สตรี) มี ๔ ชั้น ๕ ชนิดดังนี้

 1. ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
 2. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว. – ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
 3. ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
 4. จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.

๒.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี มี ๖ ชั้น ดังนี้ (เฉพาะบุรุษ)

 1. เสนางคะบดี ส.ร.
 2. มหาโยธิน ม.ร.
 3. โยธิน ย.ร.
 4. อัศวิน อ.ร.
 5. เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร ร.ม.ภ.
 6. เหรียญรามมาลา ร.ม.

๒.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มี ๘ ชั้น (ทั้งบุรุษ และสตรี) ดังนี้

 1. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
 2. ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
 3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
 4. ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
 5. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
 6. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
 7. เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช.
 8. เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.

๒.๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มี ๘ ชั้น (ทั้งบุรุษ และสตรี) ดังนี้ 

 1. มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
 2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
 3. ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย ท.ม.
 4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
 5. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
 6. เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย บ.ม.
 7. เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม.
 8. เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม.

๒.๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มี ๗ ชั้น (ทั้งบุรุษ และสตรี) ดังนี้

 1. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
 2. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
 3. ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
 4. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
 5. เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
 6. เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ.
 7. เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ.

๒.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ มี ๓ ชนิดคือ

๓.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์ ร.ว. มีฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และมีชั้นเดียว

๓.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราวัลลภาภรณ์ ว.ภ. มีฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และมีชั้นเดียว

๓.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราวชิรมาลา ว.ม.ล. มีเฉพาะฝ่ายหน้า และมีชั้นเดียว

๔. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี ๔ ชนิดคือ

๔.๑ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ

 1. เหรียญกล้าหาญ ร.ก.
 2. เหรียญชัยสมรภูมิ ช.ส.
 3. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ส.ช. ส.ช.๑ ส.ช.๒/๑ ส.ช.๒/๒
 4. เหรียญปราบฮ่อ ร.ป.ฮ.
 5. เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป ร.ส.
 6. เหรียญราชนิยม ร.น.
 7. เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ร.ธ.
 8. เหรียญศาสนติมาลา ศ.ม.

๔.๒ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในราชการ

 1. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ร.ม.ด.(ศ).
 2. เหรียญช่วยราชการเขตภายใน ช.ร.
 3. เหรียญราชการชายแดน ช.ด.
 4. เหรียญจักรมาลา ร.จ.ม.
 5. เหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.
 6. เหรียญศารทูลมาลาร.ศ.ท.
 7. เหรียญบุษปมาลาร.บ.ม.
 8. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
 9. เหรียญลูกเสือสดุดี

๔.๓ เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์

๑.เหรียญรัตนาภรณ์ แต่ละรัชกาลมี ๕ ชั้น

 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔ ม.ป.ร.
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ จ.ป.ร.
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ว.ป.ร.
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ป.ป.ร.
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ อ.ป.ร.
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ภ.ป.ร.

๒.เหรียญราชรุจิ

 • เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๖ ร.จ.ท.๖
 • เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๗ ร.จ.ท.๗
 • เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ ร.ท.จ.๙

๔.๔ เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก

 1. เหรียญสตพรรษมาลา ส.ม.
 2. เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา ร.ศ.
 3. เหรียญประพาสมาลา ร.ป.ม.
 4. เหรียญราชินี ส.ผ.
 5. เหรียญทวีธาภิเศก ท.ศ.
 6. เหรียญรัชมงคล ร.ร.ม.
 7. เหรียญรัชมังคลาภิเศก ร.ม.ศ.
 8. เหรียญบรมราชาภิเษก ร.ร.ศ.
 9. เหรียญชัย(เหรียญนารายณ์บันฦาชัย) ร.ช.
 10. เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ร.ฉ.พ.
 11. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
 12. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป
 13. เหรียญรัชดาภิเษก
 14. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 15. เหรียญสนองเสรีชน ส.ส.ช.
 16. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 17. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 18. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระชนมายุ ๕๐ พรรษา
 19. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุ ๘๔ พรรษา
 20. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
 21. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 22. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
 23. เหริยญกาชาดสรรเสริญ
 24. เหรียญกาชาดสมนาคุณ

 

Tags: , ,

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย บ.ม.

ได้รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

collect_coin1298365369 (1)

(ภาพทั้งหมด จากเวปครับ)

เป็นเครื่องราชที่มีลำดับเกียรติที่ ๓๔ ในกลุ่มที่ ๑ อันมีเกียรติสูงสุดที่ทรงพระราชทานทั้งหมด หรือนับเป็นลำดับเกียรติที่ ๑๔ ที่จะทรงพระราชทานแก่ข้าราชการทั่วไป อันได้แก่

 • เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก แบงออกเปน 8 ชั้น และ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศมงกุฎไทย แบงออกเปน 8 ชั้น โดย บ.ม. อยู่ในลำดับที่ ๖ ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทยครับ
  อักษรย่อ บ.ม. สำหรับแสดงในภาษาอังกฤษ คือ Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
  เครื่องราชจะใช้ประดับเมื่อในชุดขาวสำหรับออกพระราชพิธี สำหรับการประดับเมื่อข้าราขการปกตินั้น จะมีเครื่องราชแบบย่อให้ประดับครับ ดังรูป
  _1_~1

สำหรับชุดสากลจะมีดุมให้ใช้ประดับ ดังภาพด้านล่าง แสดงทั้งเครื่องหมายย่อ และดุมประดับเสือสากล

7_1_~1

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

Tags: , ,

เหรียญประพาสมาลา เนื้อทองเหลือง ร.ศ. ๑๑๖

วันนี้หลังเลิกงานไปเดิน ดูพระเครื่องที่เดิมก็พบว่า วันนี้ร้านที่มีเหรียญรัชกาลที่ ๕ มาตั้งแผงด้วย แวะดูก็เจอเหรียญประพาสมาลาเหมือนที่เคยซื้อทุกอย่าง แต่เป็นเนื้อทองเหลือง ด้านข้างมีการปั้มไว้บ่งบอกว่าเป็น Bronze ตอนนี้ชักเริ่มสับสนว่า ถ้าเป็นเหรียญปลอมทำไม่ต้องทำเหรียญทองเหลืองออกมาด้วย ทำแค่เหรียญเงินก็ได้ราคาดีกว่าแล้ว จะมาเสียเวลาทำเหรียญทองเหลืองทำไม

 

Tags: , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.