ทำไมนักเรียนสวนกุหลาบ ชั้น ม.ปลาย ไม่ได้ติดเข็ม

หลายท่านอาจจะสังเกตุได้ว่า นักเรียนมัธยมปลาย หลายโรงเรียนติดเข็มสัญญลักษณ์ ให้มีความแตกต่างจากนักเรียน มัธยมต้น แต่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบใช้การปักรูปเสมาสีชมพู และฟ้าแทน

ในช่วงประมาณปี 2516-2517 ทางโรงเรียนต้องทำการบูรณะอาคารเรียน ที่เรียกว่าตึกยาว แบบปิดการใช้งานเลยครับ ทีนี้ห้องเรียนก็ไม่พอเรียนซิครับ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ สำหรับ ม.ต้นเรียนรอบเช้า ประมาณ 7.30 น. ครับ นักเรียน ม.ปลายเรียนรอบบ่าย ดังนั้นประตูโรงเรียนก็ต้องเปิดให้เข้าออกตลอดเวลา จำนวนนักเรียนจำนวนมาก เข้า-ออก ตลอดทั้งวัน อย่างผมเรียนรอบเช้า เลิกเรียนประมาณ 13.30 กว่าจะกลับก็ หกโมงเย็นเป็นอย่างเร็วครับ

อย่างที่รู้กันมีนักเรียนจำนวนมากที่หนี้เรียน อยู่ ม.ต้น ก็หาเข็มมาติดแล้วก็เดินออกได้ สำหรับ ม.ปลาย ก็เอาเข็มออก ก็สบายเหมือนกันครับ ผอ.สุวรรณ จันทร์สม จึงให้มาตราการใหม่โดยยกเลิกการใช้เข็ม และมาปักแทนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ครับ โดยทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่เลย แม้ว่าจะไม่มีการเรียนเป็นหลายรอบแล้วก็ตาม

One thought on “ทำไมนักเรียนสวนกุหลาบ ชั้น ม.ปลาย ไม่ได้ติดเข็ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s