ชนิดเหรียญพระ แยกตามวิธีการสร้าง

การสร้างเหรียญพระทำได้ 3 วิธี คือ หล่อ ปั้ม และฉีด การสร้างแต่เดิมสร้างด้วยการหล่อ แต่เสียเวลาทำให้สร้างได้น้อย ต่อมาเริ่มสร้างด้วยการปั้ม สุดท้ายก็มาจบด้วยการสร้างเหรียญด้วยการฉีด เพราะสามารถสร้างได้จำนวนมาก ต้นทุนต่ำ พระที่สร้างสมบูรณ์

โลหะที่ใช้สร้างเป็นโลหะผสมด้วยโลหะทั้งหมด 9 ชนิด หากใช้ครบก็นะเรียกว่า นวโลหะ ถ้าใช้ 7 ชนิดเรียก สัตตโลหะ ถ้าใช้ 5 ชนิดเรียก ปัญจโลหะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s