หลักฮวงจุ้ย ห้องส้วม

  1. ห้องส้วมควรสะอาด จะส่งผลให้ครอบครัวมีสุข
  2. ห้องส่วมไม่ควรตรงกับประตูห้องนอน ส่งผลร้ายต่อบ้าน
  3. ห้องส้วมไม่ควรใหญ่เกินห้องกับข้าว จะทำให้ลูกหลานขี้เกียจ
  4. โถ้ส้วมควรใช้สีถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน จะทำให้ร่ำรวย
  5. ประตูห้องส้วม ควรมีฉากกั้นรูปวิว จะทำให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข
  6. โถ้ส้วมควรเล็กกว่าที่อาบน้ำ
  7. ห้องส้วม ควรมีแสงสว่าง 2 ดวง ส่งผลให้ครอบครัวเจริญ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s