ไหว้พระเก้าวัดอยุธยา

การไหว้พระเก้าวัด วัดทั้ง 9 ประกอบด้วย

  1. ศาลหลักเมือง
  2. วัดใหญ่ชัยมงคล
  3. วัดพนัญเชิง
  4. วัดภูเขาทอง
  5. วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
  6. วัดหน้าพระเมรุ
  7. วัดพุทไธศวรรย์
  8. วัดโลกยะสุธาราม
  9. วัดมงคลบพิตร

ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในกรุงเทพฯ เบื่องต้น จำนวน 200 รูป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s