เหรียญหนึ่งบาท ช้างสามเศียรรัชกาลที่ 5 และ 6

เหรียญทั้งสองคล้ายกันมาก เคยอ่านเจอว่าเหรียญ ร.6 เป็นเหรียญ ร.5 ที่ส่งกลับไปแก้ที่โรงงานฝรั่งเศษ (ในส่วนที่เหลือจากการแจกให้ผู้ที่มางานถวายเพลิงพระศพ ร.5) แล้วนำกลับมาหมุนเวียนในไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ดังนั้นเหรียญช้าง ร.6 ซึ่งเป็นเหรียญใช้หมุนเวียนจึงมีจำนวน และราคาแรกเปลียนในปัจจุบันถูกกว่าเหรียญหนวด ร.5 เป็นอย่างมาก

จำนวนเหรียญหนวดที่บอกว่ามีน้อยมากนั้น ไม่รู้ว่ามีเท่าไหรแน่ มีข้อมูลบางแห่งบอกว่ามีหลักพันกว่า แต่บางก็ว่าหลายพันครับ

คำว่าหนึ่งบาท เหรียญทั้งสองแตกต่างกันครับ ผมเคยพบเหรียญหนวด ทำเสริมที่มีการสะกดคำว่า หนึ่ง เหมือนกับเหรียญ ร.6 ซึ่งแรกๆที่ดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปเหมือนเหรียญช้างของ ร.6 แต่เมื่อได้เหรียญ ร.6 มาดูถึงได้ถึงบางอ้อ

ด้านหน้าเหรียญส่วนที่เหรียญเหมือนกันก็คือคำว่า สยามมินทร์ เท่านั้นครับ เหรียญ ร.6 ไม่มีภาษาอังกฤษ A.PATEY ที่มีในเหรียญหนวด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s