เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น๒ ไข่ปลาเล็ก ปี๒๕๐๒

เป็น กลุ่มเหรียญที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งประกอบด้วยเหรียญ ๒ แบบ คือ เหรียญรูปไข่ และเหรียญเสมา

เหรียญรูปไข่มีเนื้อทองคำ นาค และทองแดงง มี ๒ แบบ

พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

  1. พิมพ์สระไอไม้มลาย
  2. พิมพ์หน้าแก่
  3. พิมพ์ปล็อคสายฝน
  4. พิมพ์หน้าหนุ่ม

พิมพ์ไข่ปลาเล็ก

  1. พิมพ์ที่ ๑
  2. พิมพ์ที่ ๒
  3. พิมพ์ที่ ๓

พิมพ์เสมา

  1. พิมพ์บล็อกขีดใน
  2. พิมพ์ธรรมดา
  3. พิมพ์ขี้กลาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s