๑๗ เมษายน ๒๕๕๓

วันนี้ได้เหรียญมาดังนี้

  1. เหรียญเสด็จประพาสมาลา เป็นเหรียญเงินพร้อมห่วง ร.ศ.๑๑๖
  2. เหรียญปราบฮ่อ เป็นเหรียญเงิน หร้อมห่วง และแถบหนังสำหรับติดเสื้อ ลงปี๒๔๓๐ เอาไว้
  3. เหรียญหล่อ รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม เข่ากว้าง หลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี๒๕๐๖
  4. เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด รุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ทิม เนื้ออัลปากา ปี๒๕๐๘

คงจะต้องหยุดเช่าไว้เท่านี้ก่อน เดือนนี้เช่าไปมากๆจริงๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s