การคิดราคาซอฟต์แวร์

ส่วนประกอบราคามีดังนี

  1. ลิขสิทธิ์สำหรับใช้งาน สำหรับตัวมาตรฐาน
  2. ค่าปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงาน ได้ตามที่ต้องการ
  3. การจัดเตรียมข้อมูลเริ่มต้นระบบงาน
  4. การฝึกอบรมผู้ใช้งาน
  5. การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบงาน และเครื่องแม่ข่าย
  6. ค่าติดตั้งระบบงาน
  7. ค่าดำเนินการโครงการ
  8. การปรับค่าตัวแปรต่างๆให้ใช้งานได้ตามต้องการ
  9. ค่าบริการหลังการขาย
  10. ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ รายปี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s