๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

วันนี้ไปเดินตลาดปัฐวิกรณ์ ได้สร้อยเงินมาสำหรับห้อยพระ เป็นเงิน ๙๒.๕% ครับได้เคยถามเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนราคา ๗๕๐ บาท มาวันนี้บอกราคา ๖๕๐ บาท ต่อได้ที่ราคา ๕๐๐ บาทครับ เคยถามเส้นที่ยาวกว่านี้ ราคา ๙๕๐ – ๑,๕๐๐ บาท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s