กาลามสูตร

กาลามสูตร แปลว่า พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่..ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล เรียกว่า เกสปุตสูตร ก็มี กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่ พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้ เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ

กาลามสูตรมีอยู่ 10 ประการคือ

 1. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
 2. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
 3. อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
 4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
 5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
 6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
 7. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
 9. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ ผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

” เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ “

Advertisements

One thought on “กาลามสูตร

 1. เกณฑ์ตัดสินว่า ความรู้ที่ได้ถูกต้องหรือไม่ ๑. เป็นกุศลหรืออกุศล ๒. เกิดโทษหรือประโยชน์ ๓. ได้ผลเป็นสุขหรือทุกข์ ๔. ผู้รู้ติเตียนหรือไม่ แล้วจะเอาอะไรตัดสินว่า เป็นกุศลหรือกุศลในเมื่อแต่ละศาสนาสอนเรื่องนี้ต่างกัน และหากเพ่งเล็งที่ผลคือประโยช์และความสุข พุทธศาสนาก็ไม่ต่างอะไรกับลัทธิประโยช์นิยมหรือสุขนิยมหละสิ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือท่านผู้รู้ เพราะทุกวันนี้ผู้รู้มีหลายสำนักเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นธรรมกาย แม่ชีทศพร สันติอโศก ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s