กริ่งพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ

สร้างราวปี พ.ศ.2490 พร้อมกับกริ่วสัมพุทโธ ส่วนใหญ่จะปรากฏชื่อที่ฐานด้านหน้าบริเวณต่ำกว่าบัวชั้นล่างลงมาเป็นลักษณะ ตัวตอกทีละตัวคมลึกลงในเนื้อ ส่วนด้านหลังบางองค์จะตอกตัวย่อ ส ห ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าหมายถึงอะไร แต่มีบางท่านให้ความเห็นว่าอาจเป็นพระที่นำไปแจกที่จังหวัดสิงห์บุรีดัง กล่าวไว้ข้างต้นก็อาจเป็นได้ พระชุดนี้หล่อฐานกลวงและปิดฐานด้วยแผ่นทองฝาบาตร แต่หลายองค์ที่พบโลหะมักหลุด

สำหรับกริ่งชินสีห์จะมีลักษณะพิมพ์เดียวกับกริ่งพระศรีศาสดา ต่างกันที่อักษรจารึกที่ฐานด้านหน้าเท่านั้น มีหนังสือเล่มหนึ่งผู้เขียนเล่าไว้ว่า สมเด็จย่าทรงใช้กริ่งพระพุทธชินสีห์ประจำพระองค์คู่กับพระกริ่งสุจิตโต พิมพ์เล็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s