เหรียญรุ่นแรก พระนิโรธรังสี (เทศน์) วัดหินหมากเป้ง เนื้อฝาบาตร ปี๒๕๑๖

มีสร้างเนื้อทองคำ เงิน และทองฝาบาตร ได้มาเป็นเหรียญทองฝาบาตร จำนวน ๒ เหรียญ ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s