พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร พรรณานิคม สกลนคร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นบุตรของ เจ้าไชยกุมมาร (เม้า) ในตระกูล “สุวรรณรงค์” ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองพรรณานิคม มาก่อน มารดาชื่อ นุ้ย บุตรของหลวงประชานุรักษ์

บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทอง บ้านบะทอง พออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทที่วัดสิทธิบังคม โดยมี พระครูป้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ …. ต่อมาท่านได้พบกับ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมาก จึงขอมอบตัวเป็นศิษย์ และได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี โดยมี พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอาจารย์ฝั้น เป็นพระนักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนา ได้สร้างวัดไว้หลายแห่ง เพื่อการเผยแผ่พระศาสนา จนมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศ …พระอาจารย์ฝั้น มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุลอย วัดป่าอุดมสมพร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๑

วัตถุมงคล พระอาจารย์ฝั้นมีมากกว่า ๑๐๐ รุ่น เป็นการสร้างถวายโดยลูกศิษย์ และไม่มีการจำหน่ายเป็นของแจกฟรี แต่มีการแสวงหากันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม…ที่แพงสุด คือ เหรียญรุ่นแรก ปี ๒๕๐๗ ซึ่งสร้างเพียง ๒๑๙ เหรียญ ปัจจุบันเช่าหากันถึงเหรียญละ ๑ ล้านบาทขึ้นไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s