หลวงปู่เพิ่ม ปุณณวสโน (พระพุทธวิถีนายก) วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม

หลวงปู่เพิ่ม ปุณณวสโน (พระพุทธวิถีนายก) วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เดิมชื่อ เพิ่ม พงษ์อัมพร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๒๙ ณ ต.ไทยวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บิดาชื่อ เกิด มารดาชื่อ วรรณ
บรรพชา เป็นสามเณรเมื่ออายุ ๘ ปี สืบต่อมาจนถึงอายุครบบวช เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๕๐ ณ วัดกลางบางแก้ว โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ปุญญวสโน”

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ต่อมา และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธวิถีนายก อันเป็นสมณศักดิ์เดิมของ หลวงปู่บุญ

หลวงปู่เพิ่ม มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๖ สิริรวมอายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๖
วัตถุมงคล หลวงปู่เพิ่ม เป็นพระเถราจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลัง อันเป็นการสืบสานตำราพุทธาคมจากหลวงปู่บุญโดยตรง วัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่น ที่ได้รับความศรัทธาสนใจทั่วไป คือ เหรียญรุ่นแรก ปี ๒๕๐๔ และ เหรียญโภคทรัพย์ ปี ๒๕๑๓ ที่เรียกกันว่า เหรียญสตางค์ (เหรียญกลมเท่ากับเหรียญสลึง) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง โดยเชื่อกันว่า ใครมีเหรียญนี้เท่ากับมี สตางค์เพิ่ม หรือ เพิ่มสตางค์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s