Month: September 2010

พระสมเด็จ อรหัง วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ก่อนกำเนิดพระเครื่อง พิมพ์สมเด็จวัดระฆังฯ นั้น พระสมเด็จอรหัง นับว่าเป็นยอดพระเครื่อง ต้นสกุลพระ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ แบบชิ้นฟัก มาก่อนนานแล้วผู้ริเริ่มพระเครื่องที่เราเรียกกัน จนติดปากมาจนทุกวัน นี้ว่า พระสมเด็จฯ และเป็นผู้สร้างพระสมเด็จ อรหัง ด้วยนั้นก็คือ สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน

พระสมเด็จพระสังฆราช หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า พระสังฆราชไก่เถื่อน นี้นับเป็นพระอาจารย์ผู้ยิ่งยงในวิทยาคมด้าน เมตตามหานิยมผู้เป็นพระอาจารย์ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และยังเป็นพระบรมราชาจารย์ของล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 อีกด้วย

พระสังฆราชญาณสังวร สุก ไก่เถื่อน ผู้ให้กำเนิดต้นสกุล พระพิมพ์สมเด็จ องค์นี้ ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 2 ขึ้น 10 ค่ำ ปีฉลู จุลศักราช 1095 หรือ พ.ศ. 2276 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา ในรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ท่านเป็นชาวกรุงเก่าชื่อ สุก และเข้าใจว่าก่อนถึงอายุ 34 ปี คือ พ.ศ. 2310 ซึ่งเป็นระยะที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้ายนั้น ท่านได้บวชมาก่อนแล้วหลายพรรษา จนปรากฏชัดจากพงศาวดารว่า ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ วัดท่าหอย เมื่อสมัยกรุงธนบุรี นี่เอง

พระอาจารย์สุก หรือ พระญาณสังวรเถระ หรือ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 4 ของราชวงศ์จักรีนี้ นับว่าเป็นผู้หนึ่งที่ยืนดูการกระทำอันโหดร้ายของพม่า เมื่อคราวกรุงแตกมา แล้ว เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้อาราธนาลงมาอยู่ที่วัดราชสิทธารามนั้น ก็เห็นจะเป็นด้วย พระองค์ประสูติ เมื่อ พ.ศ. 2279 ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์เช่นกัน

นับแต่พระองค์ได้รับราชการเมื่อปลายสมัยอยุธยาจนกรุงแตกแล้วนั้น ก็ได้ทราบถึงเกียรติคุณของ พระอาจารย์สุก มาบ้างแล้ว จึงได้อาราธนาท่านลงมาอยู่ที่วัดพลับเมื่อประมาณ พ.ศ. 2325

สมเด็จพระสังฆราช ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2363 ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น 2 ค่ำปีมะโรง และได้ย้ายจากวัดพลับมาอยู่ที่วัดมหาธาตุได้เพียงปีเศษ ก็สิ้นพระชนม์ ณ วัดมหาธาตุ พระนคร เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 4 ค่ำ ปีมะเมีย ในรัชกาลของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงนับว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์เดียว ที่ได้เห็นเหตุการณ์พม่าเผากรุงศรีอยุธยา และผนวชอยู่ในพระบวรพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยอยุธยา, สมัยกรุงธนบุรี, จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์, รวมพระชนมายุได้ถึง 90 ปี

พระญาณสังวร สุก ไก่เถื่อน ระหว่างอยู่ที่วัดราชสิทธารามนั้น ปรากฏว่าได้เป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดขึ้นไปจนถึง เจ้านายเชื้อพระวงศ์ ต่างก็พากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะบรรดาสานุศิษย์เหล่านั้น ต่างก็ได้เห็นกฤตยาคมอัน ขลังด้านเมตตาพรหมวิหารของท่าน ซึ่งสามารถเรียก ไก่เถื่อน จากป่าเป็นฝูง ๆ มากรับการโปรยทานจากท่านเต็มลานวัดทุก ๆ วันนั้นเอง

เหตุนี้ชาวบ้านสมัยนั้นจึงพากันเรียกท่านว่า พระสังฆราชไก่เถื่อน เพราะท่านสามารถเรียกไก่เถื่อนออกมาจากป่าด้วยแรงอาคม และยิ่งได้ลิ้มรสอาหารเสกจากท่านด้วยแล้ว ไก่เถื่อนที่ว่าถึงกับไม่ยอมกลับเข้าป่า และเชื่องเป็นไก่บ้านไปเลย

การกำเนิดพระสมเด็จ อรหัง

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงโปรดให้พระอาจารย์สุกหรือพระญาณสังวรเถระ มาอยู่ที่วัดราชสิทธารามหรือวัดพลับ ที่ อ. บางกอกใหญ่ นครหลวงฝั่งธนบุรี แล้ว ต่อมาวัดนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ การทรงผนวชของพระราชวงศ์แต่ละพระองค์นั้น ภายหลังมักจะเสด็จไปศึกษาวิปัสสนา ที่สำนักพระญาณสังวร ณ วัดราชสิทธารามอยู่เสมอ เช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น พระญาณสังวร สุก ไก่เถื่อน ก็ได้เป็นพระบรมราชาจารย์ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์นี้ด้วย

จากการที่สมเด็จฯ ท่านยิ่งใหญ่ด้านอาคมขลังจนเป็นที่เลื่องลือกันไปทั่วนั้น จะเป็นด้วยทนการ วิงวอนจากบรรดาสานุศิษย์หรือผู้คนที่นับถือท่านมากราย อยากจะได้พระเครื่องของท่านไว้คุ้มครองบ้างก็ได้ ด้วยเหตุนี้เอง, พระเครื่องพิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชิ้นฟัก ซึ่งสร้างด้วยผงวิเศษสีขาวนั้น สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ จึงได้ให้กำเนิดพระสมเด็จดังกล่าวนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2360

เล่ากันว่า พระสมเด็จอรหัง ที่สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนได้เริ่มสร้างเป็นครั้งแรกนั้น ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นพระราชาคณะอยู่ที่วัดพลับ พระเครื่องพิมพ์สมเด็จฯส่วนหนึ่งเมื่อได้รับการปลุกเสกแล้ว ท่านก็แจกจ่ายให้ไปบูชากันโดยถ้วนทั่วและเป็นที่เข้าใจกันว่า พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ปฐมฤกษ์นั้นก็คือ พิมพ์ เกศเปลวเพลิง ซึ่งด้านหลังจะไม่ปรากฏมีอักขระคำว่า อรหัง จารึกลงไว้เลย

สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน ท่านได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์โดยการสร้างพระพิมพ์สมเด็จอรหังต่อมาอีก มีหลายพิมพ์ที่เสร็จแล้วท่านก็แจกสานุศิษย์ต่อไปโดยมิได้ลงกรุ แต่พระอีกจำนวนหนึ่งนั้น เมื่อท่านได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และได้ย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้ว ก็เข้าใจว่าพระสมเด็จอรหังส่วนหลังนั้น ท่านคงได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ไว้ เป็นจำนวนมากทีเดียว

พุทธลักษณะ, เนื้อ,และพิมพ์

พระสมเด็จอรหัง ของสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนนี้ เท่านี้ปรากฏอยู่ในวงการพระเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว จะแยกแบบออกได้ถึง 5 พิมพ์ ด้วยกันดังนี้

1. สมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ เป็นพระเนื้อผงสีขาวที่นิยมกันมากมีขนาดกว้าง 2 ซ.ม. สูง 3 ซ.ม. ครึ่ง พุทธลักษณะเป็นพระปางสมาธิประทับนั่งบนฐาน 3 ชั้น เห็นชายสังฆาฏิห้อยชัดเจนทุกองค์ ด้านขอบข้างองค์พระจะถูกอัดออกมาตามแบบแม่พิมพ์ โดยไม่มีการตัดด้วยเส้นตอก เลย และโปรดสังเกตการประทับนั่ง เข่าจะแคบและตรง ส่วนด้านหลังจะปรากฏอักขระคำว่า อรหัง จารึกไว้ด้วย พระสมเด็จพิมพ์นี้แยกออกเป็น 2 แบบ คือ 1. แบบเศียรโต และ 2. แบบเศียรเล็ก

2. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ เป็นพระเนื้อผงสีขาว เข่ากว้างและโค้งกว่าพระพิมพ์สังฆาฏิ โดยเฉพาะฐานสร้างเป็นเส้นเล็กคู่ นอกจากนั้นทั้งขนาด, ขอบด้านข้าง, และหลัง คงเหมือนกับ พิมพ์สังฆาฏิ ทุกอย่าง

3. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์เกศเปลวเพลิง นี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งนอกจากจะมีน้อยแล้ว แม้จะหาชมก็ยากนัก พระพิมพ์นี้ทั้งความงามและขนาดจะเหมือนกับ พิมพ์สังฆาฏิ มีเพี้ยนอยู่บ้างก็ตรงที่มีเกศขมวดม้วนเป็นตัว อุ และรูปทรงค่อนข้างชะลูด ส่วนฐานประทับถึงแม้จะเป็นแบบ 3 ชั้น แต่ก็หนาวกว่ากันมาก พระพิมพ์นี้เป็นพระเนื้อผงสีขาว ด้านหลังเป็นแบบราบโดยไม่มีอักขระขอมปรากฏให้เห็นเลย ส่วนขนาดจะเท่ากับพิมพ์แรก ๆ

4. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์โต๊ะกัง ขนาดพระพิมพ์นี้จะเท่ากับ 3 พิมพ์แรกสัญลักษณ์ที่ควรจดจำกับพระสมเด็จพิมพ์โต๊ะกัง นี้ได้ง่าย ๆ ก็คือ เป็นพระผงผสมว่านเนื้อออกสีแดงคล้าย ปูนแห้ง แม้ค่อนข้างหย่อนงามไปบ้าง แต่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หาชมได้ยาก ด้านหลังของพระพิมพ์นี้จะถูกปั๊มลึก ปรากฏเป็นอักขระคำว่า อรหัง นูนขึ้นมา ผิดกับ 3 พิมพ์แรกซึ่งถูกจารึกบุ๋มลงไปด้วยการจารึกเส้นเล็ก ๆ ด้วยมือตอนเนื้อพระยังไม่แห้ง

5. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์เล็ก พระพิมพ์นี้จะมีขนาดสูงเพียง 2.3 ซ.ม. เท่านั้น เป็นพระเนื้อผงสีขาว ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนเช่นกับทุก ๆ พิมพ์ที่กล่าวไปแล้ว หากแต่ได้เพิ่มประภามณฑลล้อมรอบเศียรขึ้นมาอีกแบบเท่านั้นเอง นับว่าเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งที่หาชมได้ยากพอ ๆ กับพิมพ์เกศเปลวเพลิงทีเดียวสำหรับด้านหลังจะลงจารึกคำว่า อะระหัง ไว้ด้วยเช่นกัน

พระสมเด็จอรหัง มีสองกรุ

พระสมเด็จอรหังทั้ง 5 พิมพ์ ดังได้กล่าวไปแล้วนั้น บางพิมพ์ตรงกัน แต่เนื้อกลับไม่เหมือนกัน หรือบางพิมพ์จารึกที่ลงไว้ด้านหลังกลับเป็นอักขระเล็กบ้าง, ใหญ่บ้าง, โดยไม่เท่ากันนั้น ก็เพราะพระสมเด็จอรหังนี้ มีแยกออกเป็น 2 กรุดังจะกล่าวไว้พอเป็นสังเขปดังนี้

1. พระสมเด็จอรหัง กรุวัดมหาธาตุ กล่าวกันว่ามีผู้พบพระเพียง 3 พิมพ์เท่านั้น คือ 1. พิมพ์สังฆาฏิ 2. พิมพ์ฐานคู่ 3. พิมพ์เล็ก โดยจะเป็นพระเนื้อผงสีขาวทั้งหมดส่วนพิมพ์เกศเปลวเพลิงนั้น ต่างก็พูดกันว่า เป็นพระเครื่องพิมพ์แรกที่สมเด็จท่านอาจทำเป็นการทดลอง และได้แจกจ่ายไปก่อนแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดพลับก็ว่าได้ พระสมเด็จกรุวัดมหาธาตุนี้ โดยทางเนื้อจะละเอียดขาวและมีความแน่นตัวมาก พระทุก ๆ องค์หากมิได้ใช้ หรือเมื่ออกจากกรุใหม่ ๆ จะมีฝ้าคราบขาวนวลหุ้มติดอยู่ทุกองค์บางองค์ก็ปิดทองล่องชาด และบางองค์ถึงกับเนื้องอกแบบพระวัดพลับก็มี ส่วนด้านหลังอักขระที่จารึกไว้นั้น ตัวอักษรจะเท่ากัน และค่อนข้างใหญ่กว่าของกรุวัดสร้อยทองอีกเล็กน้อย

2. พระสมเด็จอรหัง กรุวัดสร้อยทอง พระสมเด็จกรุนี้ได้มีผู้พบภายหลังจากกรุวัดมหาธาตุ ได้เผยโฉมออกมาแล้ว พระที่พบคือสมเด็จอรหังพิมพ์สังฆาฏิ, พิมพ์โต๊ะกัง, และพิมพ์ฐานคู่ ซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด พิมพ์แรกจะเห็นชายสังฆาฏิชัดเจน เช่นเดียวกับกรุวัดมหาธาตุแต่เนื้อจะหยาบกว่า แก่ผงเกสรดอกไม้และมีทรายปนอยู่ด้วย ส่วน พิมพ์โต๊ะกัง เป็นพระเนื้อสีแดง มีคราบกรุจับนวลขาวทั่วไป ตราปั๊มด้านหลังจะปรากฏแบบลึกนูนขึ้นมาชัดเจนอ่านง่าย ส่วนพิมพ์เล็กไม่ปรากฏพบอยู่ในกรุนี้เลย

เรื่องสมเด็จอรหังกรุวัดสร้อยทองนี้ บางท่านก็ว่าสมเด็จพระสังฆราชสุก ท่านได้สร้างให้กับวัดนี้ไว้ แต่พระภิกษุผู้ชราชื่อ แพร ซึ่งอยู่ที่วัดสร้อยทอง ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า… พระสมเด็จกรุนี้ ความจริงแล้ว ผู้สร้างคือพระอาจารย์ กุย ซึ่งเป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนอีกองค์หนึ่ง ท่านได้สร้างไว้โดยใช้แม่พิมพ์เดิม แต่เนื้อและการลงจารึกด้านหลังจะเล็กผิดกว่ากันมาก

ส่วนเรื่องพระสมเด็จอรหัง พิมพ์โต๊ะกัง นั้นเข้าใจว่าได้มีชาวจีนสร้างเป็นกุศลร่วมลงกรุไว้ที่วัดสร้อยทอง พระพิมพ์นี้จึงมีสีแดง สีแห่งความรุ่งโรจน์ ซึ่งชาวจีนนิยมกันมาก และที่เรียกว่า พิมพ์โต๊ะกัง ก็เห็นจะเป็นเพราะตราด้านหลังคำว่า อรหัง ซึ่งโดยปกติแล้ว จะใช้เหล็กแหลมเขียน แต่พระสมเด็จอรหังสีแดงพิมพ์นี้กลับใช้ตราปั๊มลึกนูน โดยตัวอักขระหนังสือจะนูนขึ้นมาเหมือนกับตราปั๊มของร้านทอง ตั้งโต๊ะกัง ที่ปั๊มติดกับสร้อย เลยเป็นเหตุให้นักเลงพระยุคนั้น เห็นดีเห็นชอบเรียกชื่อพระพิมพ์นี้ว่า พระสมเด็จอรหัง พิมพ์โต๊ะกัง ตั้งแต่นั้นมา

เดี๋ยวนี้ ไม่ว่าคุณจะมีพระสมเด็จอรหังพิมพ์โต๊ะกังหรือไม่โต๊ะกังก็ตามที ขอให้มีพระองค์พอสวยก็แล้วกัน ถ้าไม่พูดถึงพระพุทธคุณท่านเด็ดในทางมหานิยมอยู่แล้ว ผมขอรับรองว่าคุณ ๆ ที่มีพระพิมพ์นี้ไว้จะยืน ยิ้มแบบโต๊ะกัง ได้อย่างสบายมาก เพราะขณะนี้เขาเสนอราคาเช่ากันองค์ละใกล้แสน หรืออาจจะเลยแสนไปแล้วก็ว่าได้

พุทธคุณของพระสมเด็จอรหัง

สำหรับเรื่องพุทธคุณการใช้จากผู้ได้ประสบการณ์ กับพระสมเด็จพิมพ์นี้มาแล้ว นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ดังกระฉ่อนเช่นพระสมเด็จวัดระฆังฯ หรือสมเด็จบางขุนพรหมก็ตาม ได้มีนักเผชิญโชคผู้ได้มีประสบการณ์อันมหัศจรรย์จาก พระสมเด็จอรหังมาแล้ว ถึงกับตื่นตะลึงและหวงแหนกันยิ่งนัก เพราะพระสมเด็จพิมพ์นี้ดีทางเมตตามหานิยม และแคล้วคลาดเหมือนเช่นพระสมเด็จวัดระฆังฯทุกอย่าง ยกเว้นพระสมเด็จอรหังสีแดงเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะมีมหานิยมแล้วยังเพิ่มด้าน กระพันชาตรีไว้อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อให้เรื่องพระสมเด็จอรหัง ยอดพระ ต้นสกุลพระสมเด็จ ของ สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน ได้จบลงอย่างสมบูรณ์ ต่อไปนี้ผมจึงขอเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งที่คุณ เฉลิม แก้วสีรุ้ง ซึ่งเป็นชาวนนทบุรี ได้เผชิญกับอิทธิปาฏิหาริย์จากพระสมเด็จอรหัง จนถึงกับตะลึงงันอยู่กับที่มา แล้ว เป็นเรื่องทิ้งท้ายไว้ดังต่อไปนี้…

เรื่องก็มีอยู่ว่า เมื่อ พ.ศ. 2508 คุณเฉลิมมีอาชีพรับซื้อขายผลไม้เป็นประจำอยู่ที่เมืองนนท์ วันหนึ่งมีชาวสวนข้างบ้านมาบอกจะขายทุเรียนส่วนหนึ่งให้ และขอร้องให้ไปดูด่วนด้วย คุณเฉลิมรักทุเรียนมากจนลืมลั่นกุญแจบ้าน และลืมจนกระทั่ง พระสมเด็จอรหัง พร้อมด้วยสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท กับกระเป๋าเงินซึ่งมีเงินอยู่ในนั้นถึงแปดพันบาทด้วย

คุณเฉลิมมานึกขึ้นได้ก็เหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วถึง 3 ชั่วโมง เขาจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ก็ต้องถึงกับตะลึงงัน อยู่กับที่เมื่อมาถึงบ้าน เพราะขณะนั้นประตูบ้านได้เปิดอ้า ข้าวของในบ้านถูกรื้อกระจัดกระจายเกลื่อน เสื้อผ้าส่วนหนึ่งและเข็มขัดนาคของภรรยาเขาได้ถูกคนร้ายลักไป แต่…คุณพระช่วย ครับ, คุณพระได้ช่วยคุณเฉลิมไว้อย่างปาฏิหาริย์จริง ๆ ด้วย ที่ว่าปาฏิหาริย์ก็เพราะทั้งสร้อยคอรวมทั้งพระและเงินอีกแปดพันบาท ที่กองอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง อย่างชนิดที่ใครโผล่เข้าไปในบ้านก็ต้องมอง เห็นได้อย่างถนัดตาทีเดียวนั้น ของดังกล่าวยังคงอยู่ ณ ที่นั้นโดยไม่มีใครมาขยับไปไหนเลย

เรื่องนี้คุณเฉลิมบอกกับผู้เขียนว่า นั่นคือผลแห่งการแคล้วคลาด อันเกิดจากอิทธิปฏิหาริย์ของพระสมเด็จอรหังได้พรางตาคนร้ายไว้แน่ ๆ หรือถ้าใครว่าไม่แน่ละก้อคนร้ายกลุ่มนั้นก็คงจะตาบอดเท่านั้นเอง

คุณเฉลิมบอกว่า ขณะนี้ผมได้ย้ายบ้านและเป็นเจ้าของสวนลำไยอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว สาเหตุที่ได้เปลี่ยนอาชีพ จนพอจะมีกินกับเขาบ้างแล้วนี้ ก็เรื่อง พระสมเด็จอรหัง ท่านช่วยผมอีกเหมือนกัน ผมได้อาราธนาบูชาขอโชคลาภท่าน เพื่อขอทุนไปซื้อลำไย ด้วยการไปซื้อลอตเตอรี่ที่จังหวัด 2 ใบ คุณเฉลิมยืนยันว่า ไม่ชอบและไม่เคยซื้อกับเขาเลย นอกจากครั้งนี้เท่านั้น พอถึงเวลาหวยออก ทั้งเขาและภรรยาดีใจจนแทบเป็นลมเป็นแล้งเอาทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะสลากลอตเตอรี่ทั้ง 2 ใบนั้น ใบแรกถูกรางวัลที่ 3 และอีกใบหนึ่งก็ถูกเลขท้าย 3 ตัวด้วย

นี่คือเรื่องราวที่คุณเฉลม แก้วสีรุ้ง ได้เล่าให้กับผู้เขียนฟังเมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งขณะนั้นเขา และครอบครัวได้ครองเรือนกันอย่างผาสุกด้วยฐานะที่มั่นคง พอสมควรแล้ว และสิ่งเดียวที่ไม่มีใครมาพรากจากคอเขาได้เลยคือ พระสมเด็จอรหัง เนื้อผงสีขาวองค์เดียวที่เขารักหวงแหน ราวกับชีวิตติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาที เดียว

เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่า พระสมเด็จอรหัง นอกจากผู้สร้างจะ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระบรมราชาจารย์ของในหลวงทั้ง 3 พระองค์แล้ว ยังเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ อีกด้วย และสำหรับด้านพระเครื่องฯ พระสมเด็จอรหัง ก็คือพระต้นสกุลพระสมเด็จทั้งหมด อันเปรียบได้ดั่ง จักรพรรดิพระสมเด็จ ซึ่งเปี่ยมด้วยพุทธาคมมนต์ขลังด้านมหานิยมและแคล้วคลาด จากสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน ผู้เลี้ยงไก่ป่าให้เชื่องได้ดังไก่บ้านไว้เต็มลานนั่นเอง

ที่มา: http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/monk-raja-04-hist.htm

พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ ลพบุรี

พระยอดขุนพลมีขึ้นด้วยกันหลายกรุ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่นักสะสมพระกรุทุกระดับชั้น แต่ถ้าจะนับความเก่าแก่ของอายุการสร้างแล้ว ก็ต้องถือว่าพระยอดขุนพลที่ขึ้นจาก จ.ลพบุรี จะมีอายุการสร้างมานาน และขึ้นด้วยกันหลายกรุมีทั้งเนื้อชินเงิน ชินตะกั่วสนิมแดง เนื้อดิน เป็นต้น และเป็นที่เล่นหานิยมกันในทุกๆกรุที่พบ โดยเฉพาะพระยอดขุนพลกรุที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีจนเป็นที่กล่าวขาน ก็คือพระยอดขุนพลกรุวัดไก่ ซึ่งวัดไก่นี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยพระทั้งหมดนั้นได้ถูกบรรจุไว้ในเจดีย์แบบทรงลังกา แต่ปัจจุบันได้พังทลายลงเหลือแต่ซาก เพราะมีการลักลอบขุดกันมานับครั้งไม่ถ้วน และได้ขุดค้นพบพระทั้งหมดด้วยกันหลายพิมพ์ทรงในกรุวัดไก่นี้ แต่ที่รู้จักและนิยมกันจนแพร่หลายได้แก่พระยอดขุนพล

พุทธลักษณะพิมพ์ทรง เป็นพระปางมารวิชัยทรงประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์บัวชั้นเดียว ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว โดยมีเส้นรัศมีเป็นประภามณฑล 3 ชั้น เป็นศิลปะในสมัยยุคต้นของลพบุรี ประเภทพระที่เป็นเนื้อดินนั้น เนื้อของพระจะแกร่งมากจนแทบจะกลายเป็นหินและเนื้อหาค่อนข้างจะละเอียด มีผิวนวลกรุขึ้นเป็นฝ้าแบบสนิมของลูกรัง

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี๒๕๑๕

พระ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี พ.ศ. 2515 นับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในจำนวนพระหลวงพ่อเงิน ซึ่งสร้างภายหลังจากท่านมรณภาพแล้ว วัตถุมงคลในรุ่นนี้มีอยู่กันหลายพิมพ์ หลายเนื้อ ดังจะกล่าวถึงตามลำดับ มูลเหตุของการจัดสร้าง ราวปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อเปรื่อง (พระครูพิบูลธรรมเวทย์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) ได้พิจารณาเห็นว่า พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็น พระอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเงิน ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังคับแคบ ไม่สะดวกในการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ด้วยประการทั้งปวง จึงได้รื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่า และสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม ขยับขยายให้ใหญ่โตกว้างขวางขึ้น เพื่อให้สะดวกในการทำสังฆกรรม และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2514 หลวงพ่อเปรื่อง และคณะกรรมการวัดบางคลาน (หิรัญญาราม) มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาสักรุ่นหนึ่ง เพื่อสมนาคุณแด่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ และเป็นที่ระลึกในวันทำพิธีผูกพัทธสีมา วัดบางคลาน (หิรัญญาราม – วังตะโก) ในมงคลดิถีพิเศษนี้ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมี พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเผด็จ จิราภรณ์ วุฒิสมาชิก และประธานคณะกรรมการฯ วัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนั้น ประกอบไปด้วย 1. รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาดบูชา 2. รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ปั๊มบรรจุกริ่ง 3. เหรียญจอบใหญ่ 4. เหรียญจอบเล็ก 5. เหรียญขวัญถุง 6. เหรียญรูปไข่ 7. พระพิมพ์พระเจ้า 5 องค์ 8. แหวน โดยวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาดบูชา 1. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 500 บาท 2. ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 300 บาท รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ปั๊มบรรจุกริ่ง 1. เนื้อทองคำหนัก 1 บาท (เฉพาะผู้สั่งจอง) สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 1,000 บาท 2. เนื้ออัลปาก้า สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 100 บาท 3. เนื้อทองเหลือง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 50 บาท เหรียญจอบใหญ่ 1. เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 25 บาท เหรียญจอบเล็ก 1. เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 20 บาท เหรียญขวัญถุง 1. ชนิดเนื้อกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 25 บาท 2. ชนิดเนื้อกะไหล่เงิน สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 20 บาท เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน ด้านหลังมี 2 ชนิด คือ รูปเหมือนหลวงพ่อเปรื่อง และหลังกรมหลวงชุมพร 1. เนื้อทองคำหนัก 1 บาท สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 1,000 บาท 2. เนื้อทองคำหนัก 2 สลึง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 500 บาท 3. เนื้ออัลปาก้า สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 100 บาท 4. เนื้อทองแดง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 10 บาท พระพิมพ์พระเจ้า 5 องค์ 1. เนื้อดินผสมผง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 10 บาท แหวน มี 2 ลักษณะ แจกผู้ชายหัวแหวนเป็นรูปอาร์ม แจกผู้หญิงหัวแหวนเป็นรูปไข่ 1. เนื้อทองคำหนัก 2 สลึง (เฉพาะสั่งจอง) สมนาคุณแก่ผู้บริจาค วงละ 500 บาท 2. เนื้อโลหะ สมนาคุณแก่ผู้บริจาค วงละ 10 บาท ชนวนโลหะ และ การปลุกเสก มวลสารหลัก ๆ ที่นำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้ คือ แผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง ที่พระคณาจารย์ดังทั่วประเทศลงอักขระเลขยันต์ และปลุกเสกมาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงนำมาหล่อหลอมเป็นแผ่นโลหะแต่ละชนิด ปลุกเสกครั้งที่ 1 เป็นการปลุกเสกแผ่นโลหะซึ่งได้จากการหลอม โดยพระคณาจารย์ดังจำนวน 74 รูป จากทั่วประเทศ ทำพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ หลังจากปลุกเสกเสร็จสิ้น ได้มอบแผ่นโลหะเหล่านั้นให้โรงงานนำไป จัดสร้างเป็นวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ นำมามอบให้คณะกรรมการตรวจรับนับจำนวน ปลุกเสกครั้งที่ 2 เมื่อได้รับมอบวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ได้จัดพิธีปลุกเสกขึ้นที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยพระคณาจารย์ดังทั่วประเทศ จำนวน 127 รูป เมื่อเสร็จสิ้น พิธีการปลุกเสกครั้งที่ 2 นี้แล้ว คณะกรรมการได้ขนวัตถุมงคลทั้งหมดไปยังวัดบางคลาน (หิรัญญาราม) โดยทางรถไฟ ปลุกเสกครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นพิธีการปลุกเสกครั้งสุดท้าย ได้จัดพิธีขึ้น ณ วัดต้นกำเนิด คือ วัดบางคลาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยได้นิมนต์พระคณาจารย์จากทั่วประเทศ มาบริกรรมปลุกเสกตามพิธีกรรมแบบโบราณ ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า โดยได้แบ่งพระคณาจารย์เข้าปลุกเสกเป็นชุด ๆ ละ 16 รูป จำนวน 6 ชุด รวม 96 รูป ปลูกเสกชุดละ 2 ชั่วโมง สลับกันไปอย่างไม่มีการหยุดพัก ทั้งการนั่งปรกบริกรรมภาวนาสวดคาถามหาทิพย์มนต์พระคาถาพุทธาภิเษก และ คาถาภาณวาร เป็นต้น เมื่อรวมพระคณาจารย์ดังที่ร่วมพิธีปลุกเสกทั้ง 3 ครั้ง ดังกล่าวนี้ มีทั้งหมดจำนวน 297 รูป จึงถือได้ว่า วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี พ.ศ. 2515 เป็นวัตถุมงคลที่มีพิธีกรรมการปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดรุ่นหนึ่ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัตถุมงคลรุ่นนี้ ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง มากด้วยประสบการณ์ ไม่แพ้พระยอดนิยมชุดใดของวงการในยุคนี้

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ขลุง จันทบุรี

ประวัติเล็กน้อย

พระครูอาคมวิสุทธิ์ หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออก ท่าเป็นพระเกจิอาจารย์สมัยเดียวกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า และหลวงพ่อศรีนวล วัดเกวียนหัก

วัตถุมงคล ของหลวงพ่อคงแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกด้าน ท่านได้ศึกษาธรรมะและวิชาคาถาอาคมขลัง อักขระเลขยันต์จากโยมตาชื่อ หลวงคีรีเขตุ ซึ่งเป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศ ตลอดจนพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน อาทิ หลวงพ่อเม วัดมาบไผ่ หลวงพ่ออ่ำ วัดสะตอน้อย หลวงพ่ออุก หลวงพ่อเจาะ วัดโป่งโรงเซ็น หลวงปู่วง (ปู่ของท่าน) หลวงพ่อหริ่ง ครูเต๋า และครูตาสด ฯลฯ

หลวงพ่อคงได้ออก เดินธุดงค์ไปทั่วประเทศ ตลอดจนข้ามไปทางฝั่งประเทศพม่า กัมพูชา เพื่อฝึกฝนวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะวิชา เสือสมิง ท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่า วัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่น จะต้องมีรูปเสือสมิง ปรากฏอยู่ด้วย

หลัง จากที่ได้เดินธุดงค์จนเป็นที่พอใจแล้ว ท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดวังสรรพรส และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นต้นมา หลวงพ่อคง นับเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าท่านหนึ่งที่มักจะได้รับนิมนต์ให้ไปร่วม นั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศตลอดเวลา ไม่ว่าจะวัดใกล้วัดไกลแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านเองก็ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านคือ จะมีรูป เสือสมิง อยู่ด้านหลัง หรือไม่ก็เป็น รูปพระปิดตา ซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเอง

วัตถุ มงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างไกล นอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วย จนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมา

หลวงพ่อคงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. สิริรวมอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๕๕

(ข้อมูลจาก คม-ชัด-ลึก : http://www.komchadluek.net/column/pra/2005/03/29/02.php)

วัตถุมงคลของหลวงพ่อ

 1. พระเนื้อชิน หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดงรุ่นคงสวัสดีปี2530
 2. พระเนื้อชิน หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อเงินรุ่นคงสวัสดีปี2530
 3. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระขุนแผนรุ่นแรฝังตะกรุดทองคำผสมดิน7ป่าช้า,เกศา,แร่พลอยปี2514
 4. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระขุนแผนว่านเสน่ห์จันทร์
 5. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงนั่งเสืพิมพ์หยดน้ำ หลังยันต์องค์พระ
 6. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงนั่งเสือข้างเม็ดยันต์รอบรูปไข่ หลังยันต์องค์พระ
 7. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงผสมว่าน พิมพ์หลวงพ่อโต
 8. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงพิมพ์ใบโพธิ์ หลังยันต์องค์พระ เนื้อดำ
 9. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนซุ้มเว้าข้างไข่ปลา(พิเศษมีสองหน้าสองสี)
 10. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนซุ้มไข่ปลา เนื้อผงขาว หลังยันต์องค์พระ
 11. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนซุ้มไข่ปลา เนื้อใบลาน หลังยันต์องค์พระ
 12. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนฝังพลอย รุ่นมงคลเก้า
 13. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนฝังเกศา หลังข้าวสารดำ
 14. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนรุ่นอาก้า เนื้อว่านหลังยันต์องค์พระเล็ก
 15. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนรุ่นอาก้าซุ้มเว้าข้างไข่ปลาหลังยันต์องค์พระ พิเศษมีเส้นเกศา-แร่พลอย
 16. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนรุ่นอาก้าซุ้มเว้าข้างไข่ปลาหลังยันต์องค์พระ
 17. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนรุ่นอาก้าตัดชิด หลังยันต์องค์พระ
 18. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนเสือคู่ รุ่นศิษย์สร้างถวาย เนื้อน้ำตาล หลังยันต์ตุ๊กตาปี2523
 19. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงรูปเหมือนเสือคู่ รุ่นศิษย์สร้างถวายพิเศษสองหน้า(หน้าเนื้อดำ-หลังเนื้อน้ำตาล)ปี2523
 20. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงเนื้อว่าน พิมพ์พระสังกัจจายน์ข้างเม็ด
 21. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระผงเนื้อเกสร พิมพ์เสมาหลังยันต์องค์พระ
 22. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระพิมพ์รูปเหมือนห้าเหลี่ยม ฝังอัญมณีล้ำค่าของจันทบุรี
 23. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระรูปเหมือนรุ่นอาก้าฝังอัญมณีล้ำค่าหายาก
 24. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จคะแนนปี2527
 25. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จฐานขาโต๊ะ เนื้อดำ
 26. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จฐานขาโต๊ะ เนื้อว่านสบู่เลือด หลังฝังพลอย
 27. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพระประธาน เนื้อผงขาว รุ่นรวงข้าวหลังยันต์
 28. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพืฐาน3ชั้นพิมพ์เล็ก
 29. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพืฐาน3ชั้นพิมพ์ใหญ่
 30. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพ์ข้างรวงข้าวใหญ่ หลังยันต์พุทธโธ
 31. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพ์แหวกม่าน หลังยันต์องค์พระเนื้อขาว
 32. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพ์แหวกม่าน หลังยันต์องค์พระเนื้อดำ
 33. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จพิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นแรกหลังเรียบ
 34. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จหลังหมึกแดง ผสมผงพระสมเด็จบางขุนพรหม
 35. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จหลังหมึกแดงลงกรุผสมผงพระสมเด็จบางขุนพรหม
 36. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จเนื้อผงชานหมากปี2527
 37. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จเนื้อผงดำ
 38. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณปี2527
 39. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จเนื้อผงเกสร หลังยันต์องค์พระ
 40. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสมเด็จเนื้อพระประธานพิมพ์ใหญ่ปี2516
 41. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระสังกัจจายน์ เนื้อว่าน หลังยันต์องค์พระ
 42. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระเนื้อผงรูปเหมือน รุ่นสองพิมพ์หน้าจั่วพิเศษ ผสมเส้นเกศา
 43. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระเนื้อผงรูปเหมือน รุ่นแรกพิมพ์หน้าจั่ว(บล็อคแตก)
 44. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนนั่งเสือ หลังยันต์องค์พระ เนื้อดิน7ป่าช้า เกศา-พลอยปี2514
 45. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนเนื้อผงลอยองค์ เนื้อขาวฉลองอายุ82ปี ปี2525
 46. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนเนื้อผงลอยองค์ เนื้อดำฉลองอายุ82ปี ปี2525
 47. พระเนื้อผง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนเนื้อผงลอยองค์ เนื้อน้ำตาลฉลองอายุ82ปี ปี2525
 48. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา ซุ้มกนก ฝังพระธาตุ หลังยันต์องค์พระ
 49. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา พิมพ์ข้างเล็ก หลังยันต์องค์พระ เนื้อว่าน
 50. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงพุทธคุณคลุกแป้งสดหลังโค้ด
 51. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา พิมพ์หกเหลี่ยมหลังองค์พระ
 52. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นคงสวัสดิ์ เนื้อผงดำ
 53. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นคงสวัสดิ์ เนื้อผงผสมว่านสบู่เลือด
 54. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นคงสวัสดิ์ เนื้อผงพุทธคุณ
 55. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นภูหินร่องกล้า หลังยันต์-พลอย-เกศา เนื้อดำ
 56. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นภูหินร่องกล้า หลังยันต์องค์พระ เนื้อขาว
 57. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นภูหินร่องกล้า หลังยันต์องค์พระ เนื้อสายรุ้ง พิเศษฝังตะกรุด
 58. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นภูหินร่องกล้า หลังยันต์องค์พระ เนื้อสายรุ้ง
 59. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อกะลา
 60. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา เนื้อตะกั่ว จารอุ
 61. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตา เนื้อผงพิมพ์ยันต์นะหัวเข่า หลังยันต์องค์พระ
 62. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตามหาลาภ รุ่นพิเศษ(ปิดตา5นัด)เนื้อนวะโลหะปี2525
 63. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตามหาลาภ รุ่นพิเศษ(ปิดตา5นัด)เนื้อเงินปี2525
 64. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตาหัวบายศรี เนื้อแร่ปี2530
 65. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด รุ่นตั้งตัว
 66. พระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์องค์พระ รุ่นตั้งตัว
 67. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญกลมฉลองสมณศักดิ์ปี2522
 68. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญขุนแผนกุมารทองรุ่นแรกปี2514
 69. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญครึ่งองค์ ออกวัดเกาะแมว อ.แหลมสิห์ปี2523
 70. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองปี2522
 71. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง
 72. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลังยันต์องค์พระ
 73. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญนั่งจับบาตรปี2529
 74. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญนั่งหัวเสือ พิมพ์นิยมหลังนูน เนื้อทองแดงตอกโค๊ดใต้คางเสือ
 75. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญนั่งหัวเสือ พิมพ์นิยมหลังนูน ไม่ตอกโค๊ด
 76. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญนั่งหัวเสือ เนื้อเงินหลังเรียบ
 77. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญนั่งเต็มองค์พิมพ์เล็กรุ่นแซยิด6รอบปี2517
 78. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญยืนหลังเสือ รุ่นพิเศษกองบิน ทร.เนื้อเงินปี2517
 79. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่น3พิมพ์ตุ๊กตาคู่ เนื้อทองแดงปี2511
 80. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่น4 เนื้อทองคำปี2512
 81. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่น4 เนื้อทองแดงนปี2512
 82. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่น4 เนื้อเงิน หน้าทองคำ สามกษัตริย์ปี2512
 83. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่น4 เนื้อเงินปี2512
 84. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่นชนะศึกบรรจุกริ่ง หลังลงลมปี2522
 85. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่นแซยิด6รอบ เนื้อทองปี2517
 86. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญรุ่นแซยิด6รอบ เนื้อทองแดงลงยาปี2517
 87. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญสมเด็จพระประธาน
 88. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญสมเด็จพระประธาน
 89. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญสามเสือปี2519
 90. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญหลมเสือคู่รุ่นพิเศษ
 91. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญหันข้างรุ่นแซยิด6รอบ ปี2517
 92. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญหันข้างรุ่นแซยิด6รอบ ปี2517
 93. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญห้าเสือปี2519
 94. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญเสมาหลังสมเด็จโต เนื้ออัลปาก้าปี2511
 95. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญใบสาเก เนื้อทองแดง
 96. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญใบสาเก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองด้านหน้ามีเลข2
 97. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญใบสาเก เนื้อเงิน
 98. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เหรียญไพรีพินาศปี2521
 99. พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส แหนบรุ่น2กะไล่ทอง
 100. พระเหรียญ หลวงพ่อคงวัดสรรพรส เหรียญรุ่นแรก
 101. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระบูชาพิมพ์ไพรีพินาศ หน้าตัก9นิ้ว เนื้อทองผสม พิธีพระกริ่งคงสวัสดีปี2530
 102. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระพุทธกวักทรัพย์ รุ่นพิเศษเนื้อนวะโลหะตอกโค้ดที่ใต้ฐาน
 103. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระพุทธกวักทรัพย์ รุ่นพิเศษเนื้อเงินตอกโค้ดที่ใต้ฐาน
 104. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระพุทธรูป หน้าตัก5นิ้ว ปางปฐมเทศนา พิธีไหว้ครู
 105. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระยอดธง เนื้อฝาบาตรปี2529
 106. พระพุทธชินราช หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระยอดธงคงศาสตรา รุ่นแรกปี2525
 107. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งคงสวัสดี เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่
 108. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งยอดขุนพล รุ่นมงคลเก้า ก้นเงินทุกองค์กระแสแก่เงินปี2529
 109. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งยอดขุนพล รุ่นมงคลเก้า ก้นเงินทุกองค์ปี2529
 110. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งวิมุติ
 111. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งสุวัณโณ
 112. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองคำปี2522
 113. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองแดง ตอกโค้ดหมายเลขปี2525
 114. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองแดง หมายเลขตอกโค้ดปี2525
 115. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองแดงตอกโค้ดมีหมายเลขปี2525
 116. พระ กริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระกริ่งโลกนาถ รุ่นแรก ก้นทองคำมีชนวนพระกริ่งหลวงปู่ทิมผสมอยู่ ก้นตอกโค้ดไม่ตอกหมายเลข
 117. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระชัยวัฒน์คงสวัสดี กรรมการ2โค้ด
 118. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระชัยวัฒน์คงสวัสดี ก้นทองคำจารยันต์อุ
 119. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระชัยวัฒน์คงสวัสดี พิมพ์ใหญ่
 120. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระชัยวัฒน์คงสวัสดี เนื้อทองคำ
 121. พระรูปหล่อ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนขนาดบูชารุ่นสอง หน้าตัก5นิ้วฉลองอายุครบ6รอบปี2517
 122. พระรูปหล่อ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รูปเหมือนขนาดบูชารุ่นแรก หน้าตัก5นิ้วปี2514
 123. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ตะกรุดมหาปราบ ขนาด7นิ้ว
 124. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ตะกรุดมหาโจร ขนาด9นิ้ว
 125. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ตะกรุดมหาโชค
 126. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปลัดขิกนางแอ่นพร้อมลูกสะกด
 127. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปลัดขิกพร้อมตะกรุดหนังเสือ
 128. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ผ้ายันต์ เขียนด้วยมือ
 129. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส มีดหมอ ด้ามงา ฝักงา รุ่นแรก
 130. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ลูกอมเนื้อผงพุทธคุณ คลุกแป้งเสกมีโค้ดปี2525
 131. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ล็อกเกตยอดนิยม หลังทองคำ มีจาร ฆ ตอกหมายเลข1พิมพ์ใหญ่ปี2528
 132. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ล็อกเกตยอดนิยม หลังเงิน มีจาร ฆ ตอกหมายเลขพิมพ์ใหญ่ปี2528
 133. เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พระขรรค์

พระผงปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

ใน กระบวนพระปิดตาของพระเกจิอาจารย์แต่ โบร่ำโบราณที่ขึ้นชื่อลือเลื่องจากหลายๆ สำนัก พระปิดตาเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดของพระปิดตาด้วยกันก็คือ “พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์” ซึ่งน่าจะคุ้นหู แต่จะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล มาทำความรู้จักกันครับผม

ผู้ สร้าง “พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว” ก็คือ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี ประวัติโดยย่อของหลวงพ่อแก้ว ท่านถือกำเนิดจากครอบครัวชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี ในราวปลายรัชกาลที่ ๒ บางตำราก็ระบุว่า ท่านเป็นคนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดพระทรง จ.เพชรบุรี ก่อนที่จะธุดงค์ไปบูรณะวัดเครือวัลย์ แขวงบางปลาสร้อย จ.ชลบุรี ซึ่งที่นั่นเองเป็นจุดกำเนิดของ สุดยอดพระปิดตาอันดับหนึ่งของประเทศไทย

พระ ปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อผงคลุกรัก หรือจุ่มรัก นับเป็นราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผง สูงด้วยความนิยมและมูลค่า โดยเฉพาะคำร่ำลือทางด้านมหาเสน่ห์ และเมตตามหานิยม มีเรื่องเล่าขานสืบทอดกันมาว่า ในการจัดสร้างพระปิดตาของหลวงพ่อนั้น มีเศษผงที่เหลือจากการจัดสร้างปลิวไปตกในตุ่มน้ำ สาวแก่แม่ม่ายที่วักน้ำลูบเนื้อตัว เป็นอันต้องมนต์ลุ่มหลงเกิดเสน่หาถ้วน ทั่วทุกตัวตน

จน มีผู้พยายามขูดเนื้อขององค์พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว เพื่อนำไปใช้ล่อหลอกหญิงสาวจนเกิดเรื่องราวกันมาแล้วมากมาย หลวงพ่อแก้วท่านจึงดำริให้นำพระมาจุ่มรักหรือคลุกรักเสีย เพื่อมิให้ผู้ใดขูดนำไปใช้ในทางมิชอบ

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อผงคลุกรัก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 พิมพ์ คือ

 1. พิมพ์ใหญ่ ให้สังเกตจะเห็นกำไลข้อพระบาทและส้นพระบาท พระนาภีจะนูนขึ้นมาเล็กน้อย พิมพ์ด้านหลัง มีทั้งหลังแบบ คือ ด้านหลังเป็นรูปองค์พระเหมือนด้านหน้ากดเว้าลึกลงไป พระเศียรด้านหลังที่เว้าลึกจะไม่ลึกมาก และจะรีคล้ายไข่เป็ด สำหรับองค์ที่ติดชัดจะเห็นนิ้วขึ้นเป็นไรๆ บริเวณพระหัตถ์ทั้งสองข้าง หลังเรียบ และหลังยันต์ (อุทับถม) ซึ่งพบน้อยมาก
 2. พิมพ์กลาง หลังแบบ หลังเรียบ หลังยันต์ และ
 3. พิมพ์เล็ก

เนื้อ ของพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ส่วนมากจะพบเป็นเนื้อละเอียด และมักปรากฏเม็ดสีน้ำตาล สีแดง ซึ่งเกิดจาก “ว่าน” ขึ้นประปราย ถ้าหากลึกเนื้อในจะละเอียดเป็นสีน้ำตาลอมดำ คนโบราณเรียกหลวงพ่อแก้วเนื้อกะลา เพราะจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ คล้ายกะลาเก่าขัดมัน บางองค์มีการปิดทอง ซึ่งต้องพิจารณาทองเก่าให้เป็น เพราะทองเก่าเนื้อจะออกสีแดงอมเหลืองและด้าน ไม่เหมือนกับทองใหม่ซึ่งจะเป็นมันวาว

การ พิจารณาพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้น เนื่องจากองค์พระผ่านกาลเวลาเนิ่นนาน ทำให้มักมีข้อถกเถียงกันพอสมควร ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์การเห็นพระแท้มามากๆ แต่การที่พิมพ์ทรงมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งเนื้อหามวลสารจะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว จึงยากที่ของเทียมเลียนแบบจะทำได้เหมือน และขอโทษนะครับ ที่จะแจ้งว่าของแท้ ณ ปัจจุบัน ราคาเป็นล้านๆ แล้วครับผม

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

ถนนวัชรพล

 1. พระผงปิดตาคลุกรัก ตะกรุดทองคำ ๕ ดอก หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ พร้อมกรอบเงิน
 2. พระสมเด็จจิตรลดา (พระกำลังแผ่นดิน) องค์ที่ 2
 3. พระผงยาจินดามณี หลวงปู่บุญ พิมพ์ลีลาหนังตะลุง
 4. พระผงยาจินดามณี ห้าเหลี่ยม หลวงปู่บุญ พิมพ์ประทานพร
 5. พระผงยาจินดามณี หลวงปู่บุญ พิมพ์นางพญา

๒๒ กันยายน ๒๕๕๓

ถนนวัชรพล

 1. พระรูปเหมือน หล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแต หลังสามเหลี่ยม มีโค๊ตด้านหลัง ๓ ตัว
 2. พระมเหศวรเนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่
 3. พระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม เนื้ออัลปาก้า
 4. เหรียญพระชัย หลังสามเหลี่ยม สังฆราชแพ
 5. เหลียมจอบหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร
 6. พระสมเด็จจิตรลดา เนื้อสีออกส้ม องค์ที่ ๑
 7. เหรียญหล่อพระพรหม สี่เหลี่ยม โลหะผสม ตอกโค๊ตด้านข้าง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา ปี๒๕๒๒ สร้าง ๑๑,๐๐๐ เหรียญ
 8. เหรียญหลวงพ่อพรหม ๙๐ ปี วัดช่องแค
 9. เหรียญปรกแปดรอบ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ตอกโค๊ต
 10. เหรียญไตรมาส (เจริญพร ๒) หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ตอกหมายเลข ๑๒๒๕ ตอกโค๊ต
 11. เหรียญหลวงปู่สี หลังอาจารย์สมบูรณ์ ปี๒๕๑๙
 12. พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเก่า หลังปั้มตราวัด พิมพ์เส้นด้าย (สวยมากๆครับมีคราบกรุ และพิมพ์ทรงเหมือนในเวป)
 13. พระสมเด็จ ๗ ชั้นลงกรุ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ออกวัดคู้สลอด
 14. พระเนื้อผงกลม หน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

พิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆัง และบางขุนพรหม

สมเด็จวัดระฆัง มี ๕ พิมพ์คือ

 1. พิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์พระประธาน
 2. พิมพ์ทรงเจดีย์
 3. พิมพ์เกศบัวตูม
 4. พิมพ์ฐานแซม
 5. พิมพ์ปรกโพธิ์

ดูเนื้อ มวลสาร โดยส่วนผสมของสมเด็จวัดระฆัง เกิดจากการนำหินปูน มาเผาไฟแล้วทุบป่นให้แตกละเอียด ลักษณะเหมือนแป้ง แล้วผสมด้วยน้ำมันตังอิ๊วจีน ทำหน้าที่เป็นน้ำยาประสาน โดยมีการผสมมวลสารมงคล อันประกอบด้วย เม็ดชาด เม็อพระธาตุ เกสรดอกไม้แห้ง และข้าวสุก เป็นต้น ดังนั้นมักจะพบมวลสารดังกล่าวให้เห็นอยู่ โดยมักจะมีรอยเหมือนปูไต่ ซึ่งเกิดจากมวลสารหดตัว และหลุดออกไป

สมเด็จบางขุนพรหมมีเพิ่มอีก ๔ พิมพ์ คือ

 1. พิมพ์เส้นด้าย
 2. พิมพ์ฐานคู่
 3. พิมพ์สังฆฏิ
 4. พิมพ์อกครุฑ

เนื้อของสมเด็จบางขุนพรหม จะดูละเอียดกว่า แน่นกว่า มีมวลสารมงคลน้อย มักจะมีคราบกรุ ซึ่งเกิดจากปฏิกริยาเคมี มีคราบดิน คราบเหล็กจับ และซุ้มของสมเด็จบางขุนพรหม จะเล็กกว่าซุ้มของสมเด็จวัดระฆังอีกด้วย

พระสมเด็จบางขุนพรหม วัดใหม่อมตรส ๒๕๐๙ และ ๒๕๑๗

สำหรับ ปี๒๕๐๙ เช่ามาทั้งหมด 4 องค์ ทุกองค์มาพร้อมกล่อง ด้านหลังประทับตราวัดสีออกน้ำเงินไปทางฟ้า มี ๓ พิมพ์ดังนี้

 1. พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ๒ องค์ มีเม็อพระธาตุ ๒ และ ๓ เม็ด
 2. พิมพ์สังฆฏิ ๑ องค์
 3. พิมพ์ปรกโพธิ์ ๑ องค์

และเพื่อนให้ ปี๒๕๑๗ มา ๑ องค์เป็นพิมพ์เส้นด้าย ด้านหลังมีปั้มตรายางวัด แต่จางมากครับ เพื่อนบอกว่าได้เช่ามาจากพระในวัด ดังนั้นแท้แน่นอน แต่ไม่มีกล่อง

สมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ สังฆราชสุก ญาณสังวโร

พระสมเด็จอรหัง ซึ่งเชื่อกันว่าสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวโร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงสร้างไว้

สมเด็จพระสังฆราช สุก เดิมท่านอยู่ที่วัดพลับ (วัดราชสิทธาราม) ครั้งสุดท้ายท่านได้รับพระราชทานสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลำดับที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วย้ายมาประทับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และที่วัดนี้เองซึ่งท่านได้แจกพระสมเด็จอรหังและบรรจุกรุไว้ส่วนหนึ่ง สันนิษฐานว่าพระสมเด็จอรหังท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระราชาคณะอยู่ที่วัดพลับ ประมาณปี พ.ศ.2360-2363

พระเนื้อผง องค์พระประธานประทับนั่ง แสดงปางสมาธิ บนฐานสามชั้น และมีซุ้มครอบแก้วเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม แต่จะมีพุทธลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้แผ่นหินอ่อนปิดทั้ง 4 ด้าน เมื่อกดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยก็จะเปิดแผ่นหินอ่อนและถอดองค์พระออกจากแม่ พิมพ์ ไม่ต้องมีการตอกตัด จึงปรากฏเส้นขอบนูนทะลักขึ้นมาทั้ง 4 ด้าน อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่ง เส้นซุ้มครอบแก้วเป็นเส้นเล็กและบาง พระเกศเป็นเส้นเล็ก คม และยาว พระพักตร์กลม พระกรรณทั้งสองข้างเป็นเส้นเล็กนูนและคม ข้างขวาขององค์พระจะชิดพระพักตร์มากกว่าข้างซ้าย ลำพระศอเป็นเส้นคม พระอุระเป็นรูปตัววี (V) มีเส้นอังสะ 2 เส้น คมและชัดเจนมาก พระพาหาเป็นรูปวงกลม ไม่มีหักศอก และพระเพลามีลักษณะคล้ายเรือสำปั้น

พระสมเด็จอรหัง เป็นพระสมเด็จเนื้อผง รูปทรงแบบสี่แหลี่ยมชิ้นฟัก มีด้วยกันหลายพิมพ์ เช่น พิมพ์สังฆาฏิ พิมพ์ฐานคู่ พิมพ์เกศอุ พิมพ์เล็กมีประภามณฑล และพิมพ์เล็กไม่มีประภามณฑล ที่ด้านหลังของพระมักมีการจารอักขระเป็นตัวหนังสือขอม คำว่า “อรหัง” และอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ตราปั้มเป็นคำว่า “อรหัง” ก็มี มักเรียกหลังแบบนี้ว่า หลังตั้งโต๊ะกัง เนื่องจากลักษณะการปั้มด้านหลังคล้ายกับตราประทับเลยก็มีบ้างเป็นส่วนน้อย และพระสมเด็จอรหังนี้ เนื่องจากพระส่วนใหญ่ด้านหลังมีคำว่า “อรหัง” จึงนิยมเรียกกันจนติดปากว่า “สมเด็จ อรหัง”

พระสมเด็จอรหัง เนื้อส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผงปูนขาว เนื้อพระจะแตกต่างกันบ้าง เช่น เป็นแบบเนื้อขาวออกหยาบมีเม็ดทราย แบบขาวละเอียดมีเม็ดทราย แบบเนื้อขาวละเอียด และมีแบบเนื้ออกสีแดงเรื่อๆ เนื้อนี้มักเป็นแบบเนื้อหยาบมีทราย

พระสมเด็จอรหัง ส่วนใหญ่แจกที่วัดมหาธาตุฯ และพบบรรจุกรุในองค์พระเจดีย์ที่วัดมหาธาตุ พระที่พบที่วัดมหาธาตุเป็นพระเนื้อสีขาวที่ด้านหลังมักเป็นแบบหลังจาร ต่อมามีผู้พบพระแบบเดียวกันที่วัดสร้อยทองอีก ซึ่งพบบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ แต่พระที่พบมักเป็นพระแบบเนื้อสีแดง และที่ด้านหลังมักเป็นแบบหลังโต๊ะกังเป็นส่วนใหญ่ มีพบเป็นแบบเนื้อขาวบ้างแต่น้อยมาก และพระที่พบที่วัดสร้อยทองนั้นมักเป็นพระเนื้อหยาบกว่าที่พบที่วัดมหาธาตุฯ มีบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า พระที่พบที่วัดสร้อยทองนั้นอาจจะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาภายหลังก็อาจเป็นได้