พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี๒๕๑๕

พระ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี พ.ศ. 2515 นับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในจำนวนพระหลวงพ่อเงิน ซึ่งสร้างภายหลังจากท่านมรณภาพแล้ว วัตถุมงคลในรุ่นนี้มีอยู่กันหลายพิมพ์ หลายเนื้อ ดังจะกล่าวถึงตามลำดับ มูลเหตุของการจัดสร้าง ราวปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อเปรื่อง (พระครูพิบูลธรรมเวทย์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) ได้พิจารณาเห็นว่า พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็น พระอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเงิน ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังคับแคบ ไม่สะดวกในการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ด้วยประการทั้งปวง จึงได้รื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่า และสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม ขยับขยายให้ใหญ่โตกว้างขวางขึ้น เพื่อให้สะดวกในการทำสังฆกรรม และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2514 หลวงพ่อเปรื่อง และคณะกรรมการวัดบางคลาน (หิรัญญาราม) มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาสักรุ่นหนึ่ง เพื่อสมนาคุณแด่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ และเป็นที่ระลึกในวันทำพิธีผูกพัทธสีมา วัดบางคลาน (หิรัญญาราม – วังตะโก) ในมงคลดิถีพิเศษนี้ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมี พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเผด็จ จิราภรณ์ วุฒิสมาชิก และประธานคณะกรรมการฯ วัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนั้น ประกอบไปด้วย 1. รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาดบูชา 2. รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ปั๊มบรรจุกริ่ง 3. เหรียญจอบใหญ่ 4. เหรียญจอบเล็ก 5. เหรียญขวัญถุง 6. เหรียญรูปไข่ 7. พระพิมพ์พระเจ้า 5 องค์ 8. แหวน โดยวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาดบูชา 1. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 500 บาท 2. ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 300 บาท รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ปั๊มบรรจุกริ่ง 1. เนื้อทองคำหนัก 1 บาท (เฉพาะผู้สั่งจอง) สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 1,000 บาท 2. เนื้ออัลปาก้า สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 100 บาท 3. เนื้อทองเหลือง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 50 บาท เหรียญจอบใหญ่ 1. เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 25 บาท เหรียญจอบเล็ก 1. เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 20 บาท เหรียญขวัญถุง 1. ชนิดเนื้อกะไหล่ทอง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 25 บาท 2. ชนิดเนื้อกะไหล่เงิน สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 20 บาท เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน ด้านหลังมี 2 ชนิด คือ รูปเหมือนหลวงพ่อเปรื่อง และหลังกรมหลวงชุมพร 1. เนื้อทองคำหนัก 1 บาท สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 1,000 บาท 2. เนื้อทองคำหนัก 2 สลึง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 500 บาท 3. เนื้ออัลปาก้า สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 100 บาท 4. เนื้อทองแดง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค เหรียญละ 10 บาท พระพิมพ์พระเจ้า 5 องค์ 1. เนื้อดินผสมผง สมนาคุณแก่ผู้บริจาค องค์ละ 10 บาท แหวน มี 2 ลักษณะ แจกผู้ชายหัวแหวนเป็นรูปอาร์ม แจกผู้หญิงหัวแหวนเป็นรูปไข่ 1. เนื้อทองคำหนัก 2 สลึง (เฉพาะสั่งจอง) สมนาคุณแก่ผู้บริจาค วงละ 500 บาท 2. เนื้อโลหะ สมนาคุณแก่ผู้บริจาค วงละ 10 บาท ชนวนโลหะ และ การปลุกเสก มวลสารหลัก ๆ ที่นำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้ คือ แผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง ที่พระคณาจารย์ดังทั่วประเทศลงอักขระเลขยันต์ และปลุกเสกมาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงนำมาหล่อหลอมเป็นแผ่นโลหะแต่ละชนิด ปลุกเสกครั้งที่ 1 เป็นการปลุกเสกแผ่นโลหะซึ่งได้จากการหลอม โดยพระคณาจารย์ดังจำนวน 74 รูป จากทั่วประเทศ ทำพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ หลังจากปลุกเสกเสร็จสิ้น ได้มอบแผ่นโลหะเหล่านั้นให้โรงงานนำไป จัดสร้างเป็นวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ นำมามอบให้คณะกรรมการตรวจรับนับจำนวน ปลุกเสกครั้งที่ 2 เมื่อได้รับมอบวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ได้จัดพิธีปลุกเสกขึ้นที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยพระคณาจารย์ดังทั่วประเทศ จำนวน 127 รูป เมื่อเสร็จสิ้น พิธีการปลุกเสกครั้งที่ 2 นี้แล้ว คณะกรรมการได้ขนวัตถุมงคลทั้งหมดไปยังวัดบางคลาน (หิรัญญาราม) โดยทางรถไฟ ปลุกเสกครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นพิธีการปลุกเสกครั้งสุดท้าย ได้จัดพิธีขึ้น ณ วัดต้นกำเนิด คือ วัดบางคลาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยได้นิมนต์พระคณาจารย์จากทั่วประเทศ มาบริกรรมปลุกเสกตามพิธีกรรมแบบโบราณ ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า โดยได้แบ่งพระคณาจารย์เข้าปลุกเสกเป็นชุด ๆ ละ 16 รูป จำนวน 6 ชุด รวม 96 รูป ปลูกเสกชุดละ 2 ชั่วโมง สลับกันไปอย่างไม่มีการหยุดพัก ทั้งการนั่งปรกบริกรรมภาวนาสวดคาถามหาทิพย์มนต์พระคาถาพุทธาภิเษก และ คาถาภาณวาร เป็นต้น เมื่อรวมพระคณาจารย์ดังที่ร่วมพิธีปลุกเสกทั้ง 3 ครั้ง ดังกล่าวนี้ มีทั้งหมดจำนวน 297 รูป จึงถือได้ว่า วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี พ.ศ. 2515 เป็นวัตถุมงคลที่มีพิธีกรรมการปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดรุ่นหนึ่ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัตถุมงคลรุ่นนี้ ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง มากด้วยประสบการณ์ ไม่แพ้พระยอดนิยมชุดใดของวงการในยุคนี้

Advertisements

4 thoughts on “พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี๒๕๑๕

  1. ข้อมูลนี้มีที่มาหรือเปล่าครับ หลายส่วนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ทั่วๆไป แต่ข้อความบางท่อนไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ในส่วนที่ไม่เคยปรากฏนี่ซิที่ผมมีครอบครองอยู่ มาตราฐาน เอกลักษณ์และตำหนิ ก็เหมือนเนื้อโลหะที่มีปรากฏอยู่ทั่วไป ยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าต่อไป ถ้ากรุณาจะขอบคุณมากครับ

    http://www.thaiamuletweb.com/board/bbs/viewthread.php?tid=1907&extra=page%3D19

    1. เมื่อได้พระมาก็จะค้นหา แล้วบันทึกไว้สำหรับช่วยจำครับ ข้อมูลทั้งหมดผมคนหาจากเวป

  2. ตกลงคุณก็มีเหรียญเหมือนรูปตามลิ้งค์นี้ด้วยถูกต้องมั้ยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s