จตุคามรามเทพ รุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ ทองแดง หลังยันต์ดวงตราเกษตร ( 2.5 ซ.ม.) ปี25550

จตุคามรามเทพ รุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ ทองแดง หลังยันต์ดวงตราเกษตร ( 2.5 ซ.ม.) ปี2550 โดยอ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์ (หมอลักษณ์ ฟันธง)

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง องค์จตุคามรามเทพรุ่น”สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ”

 1. สมทบทุนสร้างพระมณฆปให้หลวงพ่อพระทองคำ วัดไตรมิตร
 2. สร้างหอประวัติศาสตร์โหร จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 3. มอบให้มูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งมูลนิธิแบบนี้จะเกิดในประเทศที่เป็นมหายาน เช่น สิงค์โปร ฮ่องกง จีน มูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ประสบเคราะห์กรรม แบบฉับพลันยังมีความปรารถนาที่จะ ใช้ทุนทรัพย์ เพราะฉะนั้นบุญกุศลนี้จะทำให้ทุกท่านที่ร่วมเช่าบูชาจตุคามรามเทพ รุ่น”สัจจะอธิษฐาน” จะเป็นคนพ้นจากเคราะห์ภัย เช่น โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัยแบบฉับพลัน ภัยต่างๆเหล่านี้นั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวท่าน
 4. ประกาศและเผยแพร่สกุลช่าง สกุลช่างถูกปิดบังมานาน ที่มีความรู้จากการสืบทอด ที่เป็นนายช่างของกรมศิลปากรและเป็นช่างมีฝีมือของคนไทย ซึ่งต่อไปจะเป็นช่างที่มีฝีมือระดับโลก ซึ่งได้คัดเลือกแล้วจากคณะกรรมการ คือนายช่าง พิทักษ์ เฉลิมเล่า
 5. ต้องการรักษาพระศาสนาและต้องการเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่องค์จตุคามรามเทพ และถวายแด่ทวยเทพเทวาทั้งหลายผู้รักษาประเทศไทย ให้มีกำลัง จึงได้นำรายได้ในครั้งนี้ไปจัดตั้งชมรมคนรักจตุคามรามเทพ เพื่อมีกิจกรรมอันเกื้อกูลต่อการรักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

สุดยอดพิธีกรรม ฤกษ์งามยามดี จตุคามรามเทพ รุ่น”สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ”

 • วาระที่1:วาระแห่งการเปิดฟ้า เปิดดิน ณ วัดอุบลวนาราม ในวันจันทร์ดับที่ 19 มีนาคม 2550
 • วาระที่2:วาระแห่งการบวงสรวง ในวันเสาร์ห้า บนยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ วันที่ 7 เมษายน 2550
 • วาระที่3:วาระแห่งการร่วมพิธีพุทธาเทวาภิเษก เพื่อบวงสรวงชนวนมวลสาร ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วันที่ 27-29 เมษายน 2550
 • วาระที่4:ปลุกเสกมวลสาร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วาระที่5:วาระแห่งการกดพิมพ์นำฤกษ์ เจิมนำฤกษ์ ณ บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2550
 • วาระที่6:ครั้งแรกของโลก นครวัด-นครธม พิธีพุทธาเทวาภิเษก วาระประวัติศาสตร์ ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2550
 • วาระที่7:วันเสาร์ย้าย ฤกษ์งามยามดี 30 ปี มีครั้งเดียว ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรฯ ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550
 • วาระที่8:พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก ณ ดินแดนต้นกำเนิดจตุคามรามเทพ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2550
 • วาระ ที่9:พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก ในวันดาวพฤหัสบดียกย้ายราศี ฤกษ์งามยามดี 12 ปีมีครั้งเดียว ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

ด้านหน้าเป็นองค์จตุคามรามเทพ

การที่องค์จตุคามรามเทพมี 4 พระกร นั้น หมายถึง องค์จตุคามรามเทพเป็นดวงพระวิญญาณของอดีต กษัตราธิราชเจ้า มหากษัตริย์แห่งศรีวิชัย ที่คุ้มครองรักษาดินแดนของประเทศไทยและสุวรรณภูมิ พระกษัตริย์ทุกพระองค์ในดินแดนแว่นแคว้นนี้ จะเป็นสมมุติเทวราช ก็คือ เป็นพระนารายณ์อวตาร มีพาหนะ คือ ครุฑ แสดงว่ารากแห่งการก่อกำเนิดแห่งเทวราช มาจากพระนารายณ์ ดังนั้นรูปทรงองค์พิมพ์จึงเป็นองค์พระนารายณ์ มี 4 พระกร ลักษณะของเครื่องทรงเป็นแบบศรีวิชัย

พระหัตถ์ขวาด้านหนึ่งทรงจักร หมายถึง การที่องค์เทวเทพต้องมีอาวุธ เป็นเทพศัตราวุธ ไว้ขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ หรือมารที่มาผจญ ให้มลายสูญสิ้นไป เป็นอาญาสิทธิ์แห่งองค์พระนารายณ์ จะเห็นได้ว่าราชวงศ์จักรีของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ใช้จักรเป็นสัญลักษณ์ของ ราชวงศ์เช่นเดียวกัน ก็สื่อความหมายถึงองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่กาลก่อนจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงพระอำนาจและบารมี ของพระองค์ท่าน หมายถึงองค์เทพเทวา องค์พระนารายณ์

พระหัตถ์ขวาอีกด้านหนึ่งยกขึ้นมาแสดงท่ามุทา แสดงถึงการประทานพร แสดงถึงการแผ่เมตตา โปรดสัตว์ ให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จดังที่ปรารถนา หากอยู่ในกรอบศีล กรอบธรรม และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของประเทศ ไม่ขัดต่อกฎหมายอันดีในการบริหารของประเทศนั้นๆ

พระหัตถ์ซ้ายด้านหนึ่งถือดอกบัว ดอกบัวนี้คือดอกบัวโบราณตามแบบที่นายช่างพิทักษ์ เฉลิมเล่าได้บอกว่า เคยเล่าเรียนมาตามโบราณมีลักษณะแบบนี้ แสดงถึงการตรัสรู้ ปัญญา แสดงถึงโพธิสัตว์ แสดงถึงการปรารถนาที่จะเข้าไปสู่พุทธภูมิ หรือ การยังเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญา ซึ่งยังต้องเรียนรู้ตามภูมิปัญญา ซึ่งยังต้องเรียนรู้ตามบัว 4 เหล่า ก็คือ เรียนรู้ตามบุญวาสนา ไปตามบัว 4 เหล่าที่พระพุทธองค์ทรงแบ่งไว้

พระหัตถ์ซ้ายอีกด้านหนึ่งถือหอยสังข์เทลงสู่พื้นดิน แสดงถึงการประกาศสัจจะอธิษฐาน โบราณกาลก่อนที่มีมาตั้งแต่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพ ก็เทน้ำ ถ้าย้อนหลังไปถึงสมัยพุทธกาล พุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ พระเวชสันดร มอบช้างให้แก่พราหมณ์ก็ประกาศด้วยการเทน้ำ มอบกัณหาชาลี ก็ประกาศโดยการเทน้ำ เหมือนการประกาศสัจจะให้เทพยดาฟ้าดิน แม่พระธรณี แม่พระคงคาด้วยได้รับรู้ เหมือนกับประกาศสัจจะอธิษฐานเป็น เอกราชที่ชัดเจนของจตุคามรุ่นสัจจะอธิษฐาน หากมีความจริง ความดีแล้วไซร้ ก็ประกาศอธิษฐานไปเลยว่าปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม แสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้ตั้งใจมุ่งมั่นได้อุบัติขึ้นแล้ว

ที่พระเศียร มีลักษณะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่บนพระเศียรของท่าน มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป จะถือว่าปางมารวิชัยก็ได้ แสดงถึงการปราบมาร จะถือว่าเป็นปางรัตนสัมภาวะพระพุทธเจ้าก็ได้ ทำให้สัณนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ อยู่ทางทิศใต้ของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ และอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระลักษณะคล้ายพระไพรีพินาศ เรียกว่า รัตนสัมภาวะของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงถึงความเมตตา การปราบหมู่มารที่มาผจญให้มลายสูญสิ้นไป เพื่อแสดงถึงการบรรลุโพธิธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ หรือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แสดงถึงเทวศาสตร์ องค์เทพเทวะ ยังอยู่ภายใต้หลักสัจจธรรม และหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง แสดงว่าหลักความเชื่อนี้ไม่ได้ เหนือไปกว่าความเชื่อในข้อธรรมหรือความเชื่อ ในองค์ความรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นทางเดินไปสู่องค์แห่งความเชื่อในพระพุทธศาสนาตามบัว 4 เหล่า ที่ยังต้องมีการเวียนว่าย ตาย เกิด อยากได้ อยากใคร่ อยากมี อยากเป็น ยังหนีไม่พ้นความเป็นโลกธาตุ โลกธรรม 8 ประการ คือ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสุขมีทุกข์ มีสรรเสริญ มีนินทา

นอกจากนั้นที่พระเศียรยังมีรูปเสี้ยวพระอาทิตย์ และพระจันทร์ “พระอาทิตย์”บ่งบอกถึงความสว่าง หรือปัญญาอันสูงสุด แสดงถึงการมีพระบารมีและอำนาจดุจพระอาทิตย์ ที่มีแสงสว่างให้กับสรรพสัตว์ในโลก “พระจันทร์”เป็นชื่อของพระองค์ท่าน คือ พระเจ้าจันทรภาณุ พระจันทร์ ยังแสดงถึงความสุขุมลุ่มลึก มีความร่มเย็นเป็นสุข ดุจดั่งในศิลาจารึก กล่าวโดยสรุป องค์จันทรภาณุ หรือจตุคามรามเทพนั้น มีความหมายถึง การบารมี อำนาจ ดุจพระอาทิตย์ ที่มีความสง่างาม และมีความงดงามดุจพระจันทร์ หรืออีกนัยหนึ่ง พระอาทิตย์พระจันทร์ คือ สุริยันจันทรา ซึ่งเป็นที่อาศัยของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ให้ได้ดำรงคงอยู่อย่างปกติสุขบนโลกมนุษย์นี้ ให้มีวิถีชีวิตที่สงบสุขยามที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้

ความหมายของพญานาคราชทั้งคู่นั้น ด้านพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ท่าน คือนาคตัวผู้ มีสุริยันอยู่ที่เศียรของพญานาค แสดงถึงอำนาจบารมี ที่ด้านขวามี นาคตัวเมีย มีพระจันทร์อยู่ที่เศียร แสดงถึงความงาม เสน่ห์ เมตตา และพญานาค ยังแสดงถึงการเชื่อมฟ้ากับแผ่นดิน และบาดาลพระพุทธองค์เมื่อครั้งเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ยังเสด็จผ่านลงมายังบันไดนาคลงมาสู่โลกมนุษย์ และยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่โลกบาดาล อีกประการหนึ่งผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติในโลกนี้ก็ต้องมี การสื่อถึงองค์นาคา พญานาค ผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพหรือแผ่นดิน

ลักษณะองค์เทวราชจตุคามรามเทพ ที่ประทับอยู่บนดวงตราพญาราหูนั้น อธิบายได้ว่า ราหูเป็นอุปราชในท้าวกุเวรมหาราช ผู้ครอบครองทรัพย์ใน 3 โลก ท้าวกุเวรมหาราชหรือองค์ไฉ่ซินเอี้ย ผู้ที่มีอำนาจปราบพระราหูได้คือพระนารายณ์ ซึ่งครั้งหนึ่งพระนารายณ์เคยขว้างจักรตัดกลางตัวราหู ราหูเลยเกรงกลัวต่ออำนาจพระนารายณ์ ในมุมแห่งเทวศาสตร์ จึงมีความเชื่อว่าจะคายเงิน คายทอง ให้แก่ผู้มีครอบครองและบูชา อีกนัยหนึ่งพระราหูนั้นเป็นผู้อมพระอาทิตย์และอมพระจันทร์ ก็เปรียบประดุจกลืนกินกาลเวลา อาทิตย์ทำให้เกิดกลางวัน พระจันทร์ทำให้เกิดกลางคืน ราหูคือผู้กลืนกินกาลเวลาที่ทุกคนเห็นว่ามีค่าที่สุด องค์พระนารายณ์ก็มาปราบให้ทุกคนมีสติ ที่จะรู้เท่าทันกาลเวลาที่ผ่านไป ที่ทำให้สิ่งมีประโยชน์ได้เกิดขึ้นทุกวันชั่วนาตาปี สิ่งนี้เป็นปรัชญาทางความคิดในอีกมุมหนึ่ง

ด้านหลังยันต์ดวงตราเกษตร

ดาวเกษตรนั้นคือ ดาวที่แสดงถึงความมั่นคง ถาวร แต่โบราณกาลก่อน เมื่อครั้งสุโขทัย อยุธยา ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้มีศักดินาจะเป็นผู้ถือครองแผ่นดิน ใครมีดวงชะตาได้ตำแหน่งดาวเกษตราธิบดี จะเป็นผู้มั่นคงด้วยลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ซึ่งทุกคนปรารถนา เมื่อใครมีองค์จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ ด้านหลังยันต์ดวงตราเกษตรนี้ จะได้รับพลังจากดวงดาวให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีชีวิตหาความมั่นคงมิได้ ชีวิตลุ่มๆดอนๆให้มีไว้เสริมบารมี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s