ชั่วโมงเซียน-รูปเหมือนและเหรียญ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นคนกรุงเก่า เกิดที่หมู่บ้านแพรก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๒๗ สิริอายุได้ ๙๐ ปี ๗๓ พรรษา หลังการละสังขารเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๑๘

แต่เหตุที่ไปโด่งดังอยู่ ณ วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ นั้น เป็นไปตามชะตาชีวิตมากกว่ากรณีอื่นใด ตอนที่โยมพ่อ คือ นายหมี และ นางล้อม โกสะรัง ได้สนับสนุนให้ท่านเข้าวัด เมื่ออายุครบบวช ณ วัดปากคลองยาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๔๗ ต่อมาเมื่อปี ๒๔๕๗ ท่านได้ออกธุดงค์ไปจนถึงภูเขาช่องแค และก็เข้าไปหลบฝนในถ้ำ ได้เกิดนิมิต หรือฝันไปว่า วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ แนะแนวการปฏิบัติธรรมขั้นสูง

ธรรมเนียมปฏิบัติของคณาจารย์ทุกสำนัก ในสมัยรัตนโกสินทร์ว่า จะต้องสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง เนื่องวาระและโอกาสต่างๆ อย่างน้อยก็ต้องเป็นที่ระลึกในพิธีฉลองอายุครบรอบ กับเพื่อแจกเป็นที่ระลึก เป็นต้น

ในบรรดาพระเครื่องของหลวงพ่อพรหม พระเครื่องประเภท พระรูปหล่อ หรือ พระรูปเหมือน นับว่าได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งมีการสร้างอยู่หลายรุ่นด้วยกัน เช่น รุ่นนิ้วกระดก พ.ศ. ๒๕๐๗ รุ่นหูกาง พ.ศ.๒๕๐๘ รูปหล่อโบราณ พ.ศ.๒๕๑๒ รุ่นเสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๑๒ รุ่นก้นระฆัง พ.ศ. ๒๕๑๒

รูปเหมือนปั๊ม เนื้ออัลปาก้า บรรจุกริ่ง รุ่นผู้ใหญ่ลี อิ่มดุลย์ พ.ศ. ๒๕๑๓ รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เล็ก รุ่นคุณกุหลาบ มณเฑียร พ.ศ.๒๕๑๓ รุ่นชาร์ปรถไฟ คุณวินัย อยู่เย็น พ.ศ.๒๕๑๓ และรุ่นสุดท้าย คือ รุ่นเสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๑๖

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพิมพ์ ได้แก่ รูปเหมือนปั๊มหลังเตารีด พิมพ์ใบเสมา รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเรียบ-หลังเต็ม-หลังเข็มกลัด รุ่นบรรจุกริ่ง ตอกโค้ดระฆัง พ.ต.อ.อภัย วรดิถี สร้าง และรูปเหมือนปั๊มหลังยันต์สิบ เป็นต้น

รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก ได้แก่ พิมพ์นิ้วกระดก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ ถือว่าเป็นพิมพ์สุดยอดนิยมของท่าน สร้างตอนท่านอายุได้ ๘๐ ปี สันนิษฐานว่าท่านสร้างเนื่องในโอกาสอายุของท่านครบรอบอายุ ๘๐ ปีดังกล่าว โดยการแกะแบบจัดอยู่ในขั้นปานกลางค่อนข้างดี ช่างผู้แกะอาจเป็นช่างท้องถิ่น มีประสบการณ์ หรืออาจได้แรงบันดาลใจมาจากรูปเหมือนหล่อ และปั๊มของเกจิอาจารย์รุ่นก่อน เช่น พระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ด้วยเหตุที่ว่าเชิงช่างและท่วงทีทางศิลปะเหมือนๆ กัน ความประณีตก็ไม่ได้แตกต่างกัน สรุปได้เลยว่าเท่าๆ กัน ไม่แน่ว่าอาจเป็นช่างฝีมือคนเดียวกัน

พระรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์นิ้วกระดก เป็นการแกะพิมพ์จากภาพถ่ายท่านั่งอยู่ในปางสมาธิ ใต้ฐานมีหนังสือไทยปั๊มชื่อ “หลวงพ่อพรหม” และรูปเหมือนรุ่นแรก ซึ่งสร้าง พ.ศ.๒๕๐๗ นี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้พระรูปเหมือนรุ่นต่อมาคือ พิมพ์หูกาง ที่มีประวัติว่า สร้างใน พ.ศ.๒๕๐๘ เข้าใจว่ายังเป็นฝีมือของช่างแกะคนเดิม แต่พยายามปรับปรุงแก้ไขให้สวยขึ้น หรือดูดีขึ้น วิจารณ์ในแง่ศิลปะก็ต้องบอกว่าล้มเหลว เพราะกลับไม่สวย หรือยังเทียบพิมพ์นิ้วกระดกไม่ได้

ดังนั้นรูปเหมือนรุ่นแรกนี้ จึงยังคงเป็นรูปเหมือนยอดนิยมอันดับหนึ่งของ หลวงพ่อพรหม ตั้งแต่สมัยนั้น จนกระทั่งสมัยนี้ที่กลายเป็นของซูเปอร์หายากไปแล้ว

องค์ประกอบในรูปเหมือนพิมพ์นิ้วกระดก กับพิมพ์หูกาง ยังเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันที่หูกาง และลำตัวองค์พระ พิมพ์หูกางชะลูดกว่า เนื่องจากเป็นการแกะแบบใหม่ โดยยังใช้แบบเก่าเป็นภาพในการแกะแม่แบบ จึงไม่มีทางที่จะเหมือนกัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงเหตุผล

แต่ว่าพิมพ์นิ้วกระดกซึ่งถือเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกนั้น ก็ยังเป็นแบบอย่าง หรือภาพในการแกะแบบพระรูปเหมือนอีกพิมพ์หนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมรุ่นหนึ่ง คือ พิมพ์ก้นระฆัง โดยรวมก็เกือบจะเหมือนกันเลยทีเดียว แต่รุ่นก้นระฆังประณีตยิ่งขึ้น

พระหลวงพ่อพรหม รุ่นก้นระฆัง สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการวัด และชาวบ้านผู้ศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อพรหม ถาวโร เป็นแม่งาน เนื่องในโอกาสหาทุนทรัพย์สร้างมณฑป สำหรับประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อพรหม ซึ่งแท้จริงแล้ว รูปเหมือนทุกรุ่นที่เอ่ยชื่อมาในข้างต้น เป็นจำลองแบบรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นั่นเอง

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ท่านสร้างไว้หลายรุ่น หลายพิมพ์ เป็นการยากยิ่งที่จะตัดสินฟันธงลงไปว่าพิมพ์ไหนยอดนิยม เพราะเท่าที่รวบรวมเป็นภาพประกอบในบทความนี้ เป็นเหรียญรูปไข่ รุ่น ๒ ปี ๒๕๐๘ เก่าแก่ที่สุด ซึ่งหมายความว่ามีสร้างในปี ๒๕๐๘ หรือก่อนปีนี้ เป็นรุ่นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเนื้อทองแดง พบเห็นน้อยที่สุดคือ เนื้อสเตนเลส เนื้อทองเหลืองยังไม่เคยเห็น

นอกจากเหรียญรูปไข่ปี ๐๘ แล้ว ก็มีเหรียญรูปไข่ สร้างตอนท่านอายุครบรอบ ๗๕ ปี เท่าที่ทราบอย่างน้อยก็มีสร้างไว้ ๒ รุ่น เมื่อครั้งจัดงานทำบุญสรงน้ำ ปี ๒๕๑๒ ก็ได้สร้างเหรียญรูปไข่คล้ายกันนี้ไว้ด้วย พบแล้ว ๒ เนื้อ คือ ทองแดง และสเตนเลส เรียกว่า เหรียญสรงน้ำ

นอกจากนี้แล้วยังมีเหรียญหลวงพ่อพรหมแปลกออกไปหลงอยู่บ้าง เท่าที่เสนอให้ท่านศึกษาพิจารณาแทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือน หรือเหรียญ ล้วนแต่เป็นศิลปะของที่ระลึกรูปเหมือนของหลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ อย่างเดียว แตกต่างไปแค่พิมพ์ทรง หรือรูปทรงเท่านั้น โดยมีรูปเหมือนของหลวงพ่อพรหมเป็นจุดขาย แหนบ และภาพกระจก และแหวนก็ยังมีรูปหลวงพ่อพรหม พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าท่านได้รับความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างสูง คณะลูกศิษย์ หรือคณะกรรมการผู้สร้าง ก็คงจะวินิจฉัยแล้วว่าขาดไม่ได้

อย่างไรก็ตามหากใครมีโอกาสแวะไป วัดช่องแค อย่าลืมแวะมณฑปอันเกิดขึ้นได้ เพราะการสร้างเหรียญหลายรุ่น หลวงพ่อพรหม ถาวโร ท่านได้ละสังขารให้ท่านทั้งหลายจะได้นมัสการและระลึกถึงท่าน ซึ่งไปแล้วไม่มีวันกลับ นอกจากจะละสังขารดังกล่าว ก็ยังได้ทิ้งรูปเหมือน เหรียญรูปเหมือน แหนบ ล็อกเกต และวัตถุมงคลอื่นไว้เป็นการสืบเนื่องพระศาสนาไว้ให้เราได้ระลึกถึงท่าน ตราบนานเท่านาน เช่นเดียวกับความดีความงามที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งชีวิต

ป๋อง สุพรรณ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s