๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตลาดนัดวันจันทร์ ซอยโพธิ์แก้ว

  1. เหรียญกลม หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ โพนทะเล พิจิตร ที่ระลึกสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อเงิน ปี ๒๕๔๐ ด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเงินนั่งเต็มตัว หลังรูปเจดีย์ เนื้อทองแดง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s