คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ของหลวงพ่อโสธร

“ นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กกุสันโธ สิโร มัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธะ กาโร กัสสะโปพุทโธ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากยมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง ”

“ กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา โสธะรัง นมา อิทธิ ปาฏิหาริยะ จารัง พุทธะ รูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะ ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s