พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) แห่งวัดโมลีโลกยาราม (วัดท้ายตลาด) กทม. เป็นผู้สร้าง

ศิลปการช่าง

ช่างหลวง ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งสันนิษฐานได้จากความงดงามวิจิตรขององค์พระและจำนวนมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะเป็นช่างฝีมือชาวบ้านไปได้

อายุการสร้าง

สร้างไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ.2362 (ปลายรัชสมัย ร.2) จนถึงปีพ.ศ.2480
นับถึงปัจจุบันก็อายุร้อยกว่าปีขึ้นไป

องค์ประกอบพระ
เป็นพระเนื้อผง
อันมีส่วนผสมของว่านและเกสรดอกไม้ร้อยแปดผสมกับปูนขาวรวมทั้งผงใบลานเผาด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s