โตนเลสาบ เสียมเรียบ เขมร

โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดกว้าง 50 กิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร มีพันธ์ุปลาน้ำจืดอยู่มากกว่า 300 ชนิด จึงมีความสำคัญมาก ในโตนเลสาบมีชาวเวียตนาม จำนวนมาก มาสร้างที่พักเป็นบ้านบนแพ ตามชายขอบ มีเรือให้เช่าสำหรับออกไปดูกลางทะเล ซึ่งก็เหมือนกับแหล่งท่องเทียวทุกแห่ง คือมีการแย่งชิง แข่งขัน และต่อรอง ทำให้กว่าที่จะสามารถออกเรือไปได้ ก็ต้องลง และขึ้นเรืออยู่หลายรอบ ทำให้เบื่อหน่ายอยู่บ้าง

_MG_8143

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s