นครวัด – นครธม – บันทายศรี – โตนเลสาบ

_MG_8767

๓ วัน ๒ คึน เดินทางออกจาก กรุงเทพ – ตลาดโรงเกลือ ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ผ่านด่านด้วยการเดิน แล้วใช้รถตู้ฝั่งเขมร เดินทาง

วันแรก ออกจากกรุงเทพ ผ่านข้ามแดนที่โรงเกลือ มาถึงเสียมเรียบ โตนเลสาบ และพนมบาเต็ง จบด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมการแสดงระบบนางอัปสรา เข้าพักที่โรมแรมระดับ ๔ ดาว ชื่อ Smiling Hotel

วันที่ ๒ ปราสาทตาพรหม – ปราสาทแปรรูป – ปราสาทบันทายศรี – นครธม– นครวัด – ทุ่งสังหาร

วันที่ ๓ เสียมเรียบ – ตลาดซาจ๊ะ – แวะทานข้าวที่บ่อนคาสิโน – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ

_MG_8745

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s