เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย บ.ม.

ได้รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

collect_coin1298365369 (1)

(ภาพทั้งหมด จากเวปครับ)

เป็นเครื่องราชที่มีลำดับเกียรติที่ ๓๔ ในกลุ่มที่ ๑ อันมีเกียรติสูงสุดที่ทรงพระราชทานทั้งหมด หรือนับเป็นลำดับเกียรติที่ ๑๔ ที่จะทรงพระราชทานแก่ข้าราชการทั่วไป อันได้แก่

  • เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก แบงออกเปน 8 ชั้น และ
  • เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศมงกุฎไทย แบงออกเปน 8 ชั้น โดย บ.ม. อยู่ในลำดับที่ ๖ ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทยครับ
    อักษรย่อ บ.ม. สำหรับแสดงในภาษาอังกฤษ คือ Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
    เครื่องราชจะใช้ประดับเมื่อในชุดขาวสำหรับออกพระราชพิธี สำหรับการประดับเมื่อข้าราขการปกตินั้น จะมีเครื่องราชแบบย่อให้ประดับครับ ดังรูป
    _1_~1

สำหรับชุดสากลจะมีดุมให้ใช้ประดับ ดังภาพด้านล่าง แสดงทั้งเครื่องหมายย่อ และดุมประดับเสือสากล

7_1_~1

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s