ราชสกุล และราชินีกุล

สมาชิกราชสกุล ทุกมหาสาขา หมายถึง รวมพระญาติของอดีตพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓๑ ราชสกุล ในปัจจุบันสมาชิกราชสกุลที่มียศสูงสุด คือชั้นหม่อมเจ้า ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๐กว่า องค์ อาทิ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.จุลเจิม ยุคล, ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล, ม.จ.ภูริพันธ์ ยุคล, พล.ร.อ. ม.จ. ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นต้น

สำหรับราชินีกุล คือสายสกุล ฝั่งพระมารดาของ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี อาทิ สกุล บุนนาค, สุจริตกุล, ณ พัทลุง, ณ บางช้าง, สิริสัมพันธ์, แสงชูโต เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s