เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8


รหัสเหรียญ : 18002
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

Coin-710-front-3273 Coin-710-back-3273
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๘" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างด้านขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมันว่า " 1 BAHT " มีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 6 ห่วง หมายถึง 6 ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทย ซ้อนกันแปดกลีบ ริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน "VIII SEAP GAMES" ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า " BANGKOK 1975"


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 7 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
ทองแดง 75
2518 3000000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s