เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รหัสเหรียญ : 46032
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลอง พระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับโดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 21 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 50 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 ธันวาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 36  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง
ราคาหน้าเหรียญ : 50 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิกเกิล 25
2546 200,000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธรรมนูญ แก้วสว่าง ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายปัญญา คำเคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s