Category: เหรียญที่ระลึก เครื่องราช เหรียญกษาปณ์

เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยสภากาชาดไทย ปี๒๕๔๖

19980-319980-4

สภากาชาดไทยจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี " เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 สภากาชาดไทยได้จัดสร้างพระและ เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อทวด ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 และสภากาชาดไทยได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวดนี้ ได้จัดสร้างขึ้น จำนวน 15 รายการด้วยกันคือ

 1. พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อสำริดนอก เป็นพระพุทธรูปศิลปสมัยบายน ซึ่งเป็นพระประจำ พระองค์ของพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งได้ถอดพิมพ์รูปแบบเพื่อจัดทำ ดังนั้นพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ จะเหมือนองค์จริงทุกประการ พระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ถือเป็นพระนำฤกษ์ นอกจากนี้ยังเป็นพระประจำวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยจะจัดสร้าง 548 องค์ มีกล่องบรรจุ ให้สั่งจองในราคาองค์ละ 5,999 บาท
 2. หลวงพ่อทวดบูชารูปเหมือนเนื้อนวโลหะ ขนาด 7” จององค์ละ 14,999 บาท
 3. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำ 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 48,999 บาท
 4. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำหนัก 14.93 กรัม จององค์ละ 14,899 บาท
 5. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อทองคำหนัก 2.02 กรัม จององค์ละ 1,899 บาท
 6. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะ 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 1,999 บาท
 7. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะกลาง จององค์ละ 499 บาท
 8. หลวงพ่อทวด (รูปหล่อขนาดห้อยคอ) เนื้อนวโลหะจิ๋ว จององค์ละ 299 บาท
 9. เหรียญหลวงพ่อทวดชุดทองคำ 1 ชุด มี 4 เหรียญ จองชุดละ 48,999 บาท
 10. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวทองคำ 12 กรัม จององค์ละ 11,899 บาท
 11. เหรียญเดี่ยวทองคำ 7 กรัม จองเหรียญละ 7,899 บาท
 12. เหรียญหลวงพ่อทวดชุดเงิน 1 ชุด มี 4 ขนาด จองชุดละ 2,899 บาท
 13. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวเงิน ขนาด 2.8 ซม.จองเหรียญละ 699 บาท
 14. เหรียญหลวงพ่อทวดเดี่ยวเงิน ขนาด 2 ซม.จองเหรียญละ 499 บาท
 15. เหรียญหลวงพ่อทวดบรอนซ์ ขนาด 2.8 ซม.จองเหรียญละ 199 บาท
 16. 496629-3

นอกจากนี้ยังได้สร้างเหรียญบรอนซ์พ่นทราย เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทั้งหมดจำนวน 20,000 องค์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย สำหรับพระและเหรียญหลวงพ่อทวดที่จัดสร้างมานี้ทุกประเภท ได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย ย่อ “สธ” ประดับบนเหรียญและฐานพระทุกรายการ พร้อมทั้งมีกล่องซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ สวยงาม เหมาะแก่การมอบให้เป็นสิ่งสักการะมงคลในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย การจัดสร้างพระและเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” นี้ จะสร้างในจำนวนจำกัด และสวยงามเป็นพิเศษ ปิดรับการสั่งจองวันที่ 15 ธันวาคม 2546 และคาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณต้นปี 2547 นี้ รายได้จากการสั่งจองจะทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจากเวป ผมเก็บมา ๑ องค์ เป็น เนื้อเงิน(เดี่ยว) ๒.๘ ซม. พร้อมกรอบทองประดับเพชรรัสเซีย ลักษณะเป็นเข็มกลัด กล่องเดิมสีฟ้า และกล่องนอกครบ สภาพใหม่ ตัวเหรียญยังอยู่ในซีลพลาสติก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รหัสเหรียญ : 46032
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลอง พระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับโดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 21 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 50 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 ธันวาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 36  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง
ราคาหน้าเหรียญ : 50 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิกเกิล 25
2546 200,000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายรังสรรค์ โชติรังสรรค์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธรรมนูญ แก้วสว่าง ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายปัญญา คำเคน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4

 

รหัสเหรียญ : 24006
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

Coin-792-front-7018 Coin-792-back-7018
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "พระปรมินมหาภูมิพล" ริมขอบล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" เบื้องซ้ายเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งประกอบด้วยพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ประดิษฐานเหนือที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ ภายใต้พระราชอาสน์ ภายต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ระหว่างพระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ป็นตราพระแสงจักรและพระแสงตรี อันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรี ภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ ๔" ริมขอบล่างมีข้อความว่า "๙ มิถุนายน ๒๕๒๔" ใต้พระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตรมีข้อความบอกราคา


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 15 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 32  มิลลิเมตร


ชนิด : นิกเกิล
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิเกิล 100
ไม่มีข้อมูล


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธาดา พิสุทธิพงษ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายชาญชัย ชะอุ่มศรี กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(จากเวปกรมธนารักษ์)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8


รหัสเหรียญ : 18002
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

Coin-710-front-3273 Coin-710-back-3273
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๘" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างด้านขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมันว่า " 1 BAHT " มีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 6 ห่วง หมายถึง 6 ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทย ซ้อนกันแปดกลีบ ริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน "VIII SEAP GAMES" ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า " BANGKOK 1975"


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 7 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
ทองแดง 75
2518 3000000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
   

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การ F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES

Coin-748-front-9778Coin-748-back-9778

รหัสเหรียญ : 23004

ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุด ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" เป็นวงกรอบโค้งสองวง วงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาในวงขอบขวาเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้าด้วย กี่กระตุก ระหว่างกรอบบน มีข้อความเป็นอักษรโรมัน "CERES" ระหว่างขอบล่างมีข้อความว่า "FAO" ริมซ้ายมีข้อความว่า " 12 th AUGUST 1980 THAILAND" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • น้ำหนัก : 12 กรัม
 • ราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท
 • วันที่ประกาศใช้ : 17 มิถุนายน 2523
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 30  มิลลิเมตร
 • ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง
 • ราคาหน้าเหรียญ : 5 บาท
 • ประเภท : ธรรมดา
 • ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ส่วนผสม :  

เคลือบ
ทองแดง

75
ไส้
ทองแดง

99.5
จำนวนการผลิต : ไม่มีข้อมูล
 • ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางสาวพุทธชาติ เอี่ยมหร่าย กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายธาดา พิสุทธิพงษ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(ภาพ และข้อมูลทั้งหมดจากเวป กรมธนารักษ์)

ธนบัตร หนึ่งบาท

005006

ธนบัตร แบบ ๙ ชนิดราคา ๑ บาท แบบที่ ๕ ประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ รูปพรรณเหมือนรุ่นที่ ๔ แต่เปลี่ยนลายน้ำเป็น พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หมวด และหมายเลขธนบัตร เริ่มตั้งแต่ ผ ๔๗๖ ถึง ผ ๕๐๐ , ฝ ๑ ถึง ฝ ๕๐๐ และ ท ๑ ถึง ท ๔๗๒

(ข้อมูลจากหนังสือ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย ธปท.)

ได้จากกระเป๋าเงิน ของคุณพ่อตา ท่านเสียชีวิตไปแล้ว เป็นธนบัตรอายุมากกว่า ๕๔ ปี สภาพยังใช้แล้ว แต่ก็ยังดีมาก น่าจะอยู่ไปได้อีกนานครับ