Tag: พ่อท่านคล้าย

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) วัดสวนขัน ฉวาง นครศรีธรรมราช

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) วัดสวนขัน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เดิมชื่อ คล้าย สีนิล เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๑๗ ที่บ้านโคกทือ ต.ช้างกลาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน คือ อ.ช้างกลาง) บิดาชื่อ อินทร์ มารดาชื่อ เนี่ยว (เหนี่ยว)

อายุ ๑๙ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดทุ่งปอน (วัดจันดี) โดยมี พระอธิการจัน เจ้าอาวาสวัดจันดี เป็นพระอุปัชฌาย์
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๓๙ อายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุทกุกเขปสีมา (ศาลาน้ำ) ที่วัดม่วง ต.ฉวาง อ.ฉวาง โดยมี พระครูกราย คงคสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดหาดสูง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสุวณฺโณ”
ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เรียนมูลกัจจายนะ รวมทั้งได้ศึกษาทางวิปัสสนากัมมัฎฐาน และไสยศาสตร์ จากหลายอาจารย์

พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขัน เป็นเวลานานถึง ๖๕ ปี จนถึงวันมรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ สิริรวมอายุ ๙๖ ปี … ทุกวันนี้ สรีระของท่านได้บรรจุไว้ในหีบแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ที่วัดพระธาตุน้อย (ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐) จนถึงทุกวันนี้ โดยสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่ประการใด

วัตถุมงคล ของพ่อท่านคล้ายที่นิยมเช่าหากันมาก คือ เหรียญรุ่นแรก พิมพ์นิยม ๒ ขอบ ปี ๒๔๙๘ และรูปเหมือนใต้ฐานตอกโด้ดตัว “อุ” รวมทั้งเหรียญรุ่นอื่นๆ ซึ่งบางรุ่นยังไม่แพงมาก และที่ชาวบ้านหวงแหนกันมาก คือ ชานหมาก ที่ได้รับมาจากมือพ่อท่านคล้ายโดยตรง

Advertisements

เหรียญรุ่นแรก รูปหัวใจ พระธาตุน้อย พ่อท่านคล้าย เนื้ออัลปาก้า ปี๒๕๐๕

เหรียญหัวใจ พ่อท่านคล้าย เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ออกวัดธาตุน้อย หนึ่งในเหรียญแห่งมงคล ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2505 ปีแห่งงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อแจกผู้มีจิตศรัทธา และผู้มาร่วมงานบุญ “สร้างเจดีย์” ให้กับวัดพระธาตุน้อย

องค์นี้ สภาพใช้มาบ้าง นิเกิ้ลหลุดตามการใช้งาน แต่สภาพโดยรวมยังสวยอยู่มาก ผนวกกับพุทธคุณที่พ่อนท่านคล้าย ถอดหัวใจเสก น่าบูชาอย่างยิ่งครับ