Tag: เครื่องราชย์

เหรียญรัชฎาภิเษกมาลา Silver Jubilee Medal

ได้มาจากแผงเป็นเหรียญเงินสภาพผ่านการใช้งาน แต่ได้มาราคาถูกมากถือว่าคุ้มจริงๆ เป็นเหรียญรัชกาลที่ 5 เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นในวโรกาสที่ พระองค์ครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี เรียกโดยย่อว่า เหรียญ ร.ศ. เป็นเหรียญเครื่องราชย์ ประเภทพระราชทานเป็นเหรียญที่ระลึก นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เหรียญเปลือย” เป็นเหรียญสร้างด้วยโลหะเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. – ด้านหน้า มีรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอักษรที่ริมขอบว่า “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรมราชาธิราช” – ด้านหลัง มีข้อความว่า “ที่ระลึกการพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒” อยู่ในวงช่อพุทธรักษา และช่อชัยพฤกษ์

หลังเหรียญมีรอยคล้ายโดนทำเครื่องหมายด้วยการตอก หรือนาบด้วยความร้อน เหมือนรูปกระสุนปืนยาวเล็กๆ อยู่ 2 จุด สภาพสึกหลอจากการใช้งานทั้วเหรียญเสมอกัน คงต้องหาวิธีบูรณะให้ดูดีกว่านี้แต่ก็กลัวจะทำให้เหรียญสึก ใครรู้วิธีช่วยบอกเป็นวิทยาทานด้วยก็จะดีนะครับ

จำได้ว่าเคยอ่านเจอว่ามีการสั่งทำเหรียญนี้จาก ต่างประเทศทั้งแบบมีห่วงคล้อง และไม่มี สั่งมาทั้งหมด 3 ครั้งประมาณ 5-6,000 เหรียญ มีทั้งที่เป็นเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง แต่ส่วนใหญ่เป็นเหรียญเงิน

Advertisements