Tag: 2518

เหรียญเสมา ๘ รอบ หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ นั้งเต็มองค์ ปี ๒๕๑๘

หรียญเสมาแปดรอบ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 ฉลองอายุหลวงปู่ทิมครบแปดรอบ ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2518 พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเอ็นดู และแคล้วคลาดเป็นหลัก แบ่งเป็นเนื้อต่างๆดังนี้

เนื้อทองคำลงยา จำนวนการสร้าง ๕๖ เหรียญ
เนื้อเงินหน้าทองคำ จำนวนการสร้าง ๑๖๙ เหรียญ
เนื้อเงินลงยาสามสี จำนวนการสร้าง ๘๙๗ เหรียญ
เนื้อเงินลงยาสีเดียว จำนวนการสร้าง ๑๘๙๗ เหรียญ
เนื้อนวะหน้าเงินลงยา จำนวนการสร้าง ๒๒๙๗ เหรียญ
ทองแดงลงยา จำนวนการสร้าง ๕๐ เหรียญ
เนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง ๔๐๐ เหรียญ
เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๒๒๒๙๗ เหรียญ

 

(ขอบคุณข้อมูลจากเวป pdamobiz.com)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4

 

รหัสเหรียญ : 24006
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

Coin-792-front-7018 Coin-792-back-7018
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "พระปรมินมหาภูมิพล" ริมขอบล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" เบื้องซ้ายเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งประกอบด้วยพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ประดิษฐานเหนือที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ ภายใต้พระราชอาสน์ ภายต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ระหว่างพระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ป็นตราพระแสงจักรและพระแสงตรี อันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรี ภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ ๔" ริมขอบล่างมีข้อความว่า "๙ มิถุนายน ๒๕๒๔" ใต้พระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตรมีข้อความบอกราคา


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 15 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 32  มิลลิเมตร


ชนิด : นิกเกิล
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
นิเกิล 100
ไม่มีข้อมูล


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธาดา พิสุทธิพงษ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายชาญชัย ชะอุ่มศรี กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(จากเวปกรมธนารักษ์)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8


รหัสเหรียญ : 18002
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

Coin-710-front-3273 Coin-710-back-3273
เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๘" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างด้านขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมันว่า " 1 BAHT " มีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 6 ห่วง หมายถึง 6 ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทย ซ้อนกันแปดกลีบ ริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน "VIII SEAP GAMES" ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า " BANGKOK 1975"


ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 7 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25  มิลลิเมตร


ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง


ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
ทองแดง 75
2518 3000000 เหรียญ


ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
   

เหรียญรุ่นสุดท้าย หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี๒๕๑๘

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ. นครปฐม รุ่นสุดท้าย ปี ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง สภาพสวย นิยม รุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อเงินปลุกเสก ซึ่งเป็นเหรียญดี ราคาถูก