Images

Tag Heuer S/el David Coulthard Limited edition

สำหรับ TAG HEUER ในชุด WEST McLAREN Mercedes ซึ่งประกอบด้วยนาฬิกา 3 เรือน ผมได้มาเป็น 1 ใน 500 เรือน ที่สร้าง และขายเฉพาะใน USA เท่านั้น เป็นเรือนที่ 253/500 นับว่าเป็นจำนวนการสร้างที่น้อยมาก เป็นแบบอัตตโนมัติ และรับรองเรื่องความเที่ยงตรง (Chronometer)

นาฬิกา TISSOT รุ่น ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (Buy 00-2-2008)

TISSOT ได้จัดทำนาฬิการุ่นนี้เป็นที่ระลึก สำหรับการแข่งขันกีฬาของ 41 ประเทศในเอเซีย 6554 คน จัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-20 ธันวาคม 1998 ในสนามกีฬาต่างๆ ทั่วประเทศไทย Mascot เป็นช้างไทยครับ สำหรับนาฬิกา รุ่นนี้เป็นรุ่นควอร์ต กันน้ำ 50 เมตร แบบเข็ม จับเวลา 30 นาที่ ระดับ 0.1 วินาที (1/10 วินาที) … Continue reading นาฬิกา TISSOT รุ่น ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (Buy 00-2-2008)